Sökning: "ledarskap 2019"

Visar resultat 1 - 5 av 510 uppsatser innehållade orden ledarskap 2019.

 1. 1. Från idé till handling: En kvalitativ studie kring medarbetares och chefers upplevelse av implementeringen av förändringsprojekt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Annette Daugaard; Wilma Maxe; [2023-07-04]
  Nyckelord :Förändringsprojekt; ledarskap; medarbetare; kommunikation;

  Sammanfattning : I ett ständigt föränderligt samhälle behöver organisationer kontinuerligt utveckla sin verksamhet, men trots det blir majoriteten av planerade förändringsprojekt inte implementerade i verksamheten (Jacobsen 2019; Smith, 2002). Studiens syfte är därav att få en ökad förståelse kring implementering av förändringsprojekt, genom att undersöka om medarbetarnas samt chefernas upplevelse av förändringsprocessen skiljer sig åt. LÄS MER

 2. 2. Ledarskap inom miljö- och klimatpolitik i Europeiska Unionen : En undersökning av kommissionens och parlamentets ledarskap i European Green Deal och EU:s klimatlag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Victor Ståhl; [2023]
  Nyckelord :Ledarskap; Europeiska Unionen; EU; EU kommissionen; Europaparlamentet; miljöpolitik; klimatpolitik; European Green Deal; European Climate Law;

  Sammanfattning : Leadership is an important factor in domestic and international politics, especially in issuesof high salience, such as the environmental and climate crisis. The European Union is oneof the more ambitious actors in this matter, with an aspiration to be a global leader and topromote far reaching climate and environmental policy at home. LÄS MER

 3. 3. Att arbeta språkfrämjande med flerspråkiga barn i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Åsa Sjöstedt; [2023]
  Nyckelord :Flerspråkighet; förskola; modersmål; specialpedagog; språkutveckling;

  Sammanfattning : Sjöstedt, Åsa (2023). Att arbeta språkfrämjande med flerspråkiga barn i förskolan. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Fakulteten för Lärande oich samhälle, Malmö universitet 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Främja närvaro : specialpedagogens betydelse och roll inom skolsystemet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Charlotte Fogelklou; Olauson Kim; [2023]
  Nyckelord :främja skolnärvaro; KASAM; salutogent perspektiv; specialpedagog; systemteori;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Fogelklou, Charlotte och Olausson, Kim (2023). Främja närvaro – Specialpedagogens betydelse och roll inom skolsystemet. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90hp. LÄS MER

 5. 5. Penningtvättskandalen vid Swedbank och dess inverkan på utbildning i finansiell brottsbekämpning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Nils Granath; Jacob Krensler; [2023]
  Nyckelord :Krishantering; Penningtvätt; Utbildning; Förändringsprocess;

  Sammanfattning : Titel: Penningtvättskandalen vid Swedbank och dess inverkan på utbildning i penningtvätt Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Jacob Krensler och Nils Granath Handledare: Svante Brunåker Datum: 2023 - juni Syfte: Syftet med detta examensarbete är att analysera förändringarna inom ledarskapet gällande utbildning av penningtvätt som föranletts av penningtvätt-skandalen hos Swedbank år 2019. Arbetet bygger på Lewins modell inom förändringsprocesser och vi använder den som underlag för arbetet. LÄS MER