Sökning: "ledarskap process"

Visar resultat 11 - 15 av 414 uppsatser innehållade orden ledarskap process.

 1. 11. Revolution i en konservativ bransch

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Gilbert Peine; Karl Michel; [2019]
  Nyckelord :Digital innovation; Digital transformation; InsurTech; Digitalisering; Försäkringsbranschen;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar digital transformation inom försäkringsbranschen som befinner sig i en förändringsfas. Detta innebär att analoga processer som tidigare haft ett stort mänskligt inflytande kommer att helt eller delvis automatiseras. LÄS MER

 2. 12. "Han har inga krav på att jag måste göra någonting" : En kvalitativ studie om ledarskap och motivation i ideella organisationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Hanna Nilsson; Elin Persson; [2019]
  Nyckelord :Leadership; motivation; civil society; non-profit organizations; participation; Ledarskap; motivation; civilsamhälle; ideella organisationer; deltagande;

  Sammanfattning : I denna uppsats har vi undersökt ledarskap och motivation i ideella organisationer. Vårt syfte var att ta reda på om det krävs någon specifik ledarskapsstil för att leda arbetet i en ideell verksamhet samt om det krävs någon specifik form av motivation för att lyckas med frivilligt arbete. LÄS MER

 3. 13. Lednings- och styrningsperspektiv inom en postbyråkratisk organisation? : En fallstudie på Forsen projekt inom projekt- och byggledningsbranschen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Linus Nivelius; Rasmus Frisk Silvferplatz; [2019]
  Nyckelord :Post bureaucracy; Organization; Management; Bureaucracy; Freedom; Neo bureaucracy; Project management; Leadership; Postbyråkrati; Organisation; Styrning; Byråkrati; Frihet; Neobyråkrati; Projektledning; Ledarskap;

  Sammanfattning : Problem - How does management look within a post bureaucracy, when there is room for freedom under responsibility. Where there is flexibility rather than structure, to promote the creativity of the employees. LÄS MER

 4. 14. Sjuksköterskans psykiska reaktioner och behov efter traumatiska händelser i arbete på akutmottagning : med inriktning på avlastande samtal, psykologisk debriefing och hinder för genomförande

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Moa Karlsson; Jessica Pierre; [2019]
  Nyckelord :Defusing; barriers; Psychological debriefing; Nurse s experience; Nurse s needs; Traumatic event; Avlastande samtal; Hinder; Psykologisk debriefing; Sjuksköterskans upplevelse; Sjuksköterskans behov; Traumatisk händelse;

  Sammanfattning : Inom arbetet på en akutmottagning utsätts sjuksköterskor regelbundet för traumatiska händelser. Detta kan påverka både den psykiska och fysiska hälsan negativt samt även påverka kvalitén på vården. LÄS MER

 5. 15. Uppköpt! : En inblick i integrationsfasen på ett förvärvat bolag - "Quick and Dirty"

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Paulina Aldén; Mia Behrens; [2019]
  Nyckelord :Acquisition; acquired; integration phase; management; Företagsförvärv; uppköpt; integrationsfas; ledarskap;

  Sammanfattning : Problematisering: Företagsförvärv är en populär strategi bland företag runt om i världen, trots det faktum att närmare 70 % av alla förvärv misslyckas. Tidigare forskning har pekat på integrationsfasen som den kritiska processen för förvärvets framgång. LÄS MER