Sökning: "livesändning"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet livesändning.

 1. 1. "Kan vi sända det live?" : En studie om livetrenden bland webbaserade tidningar – publikens efterfrågan i jämförelse med redaktionernas utbud

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Anna Linde; Hanna Ek Lilja; [2018]
  Nyckelord :Aftonbladet; användarforskning; livesändning; Mittmedia; nyhetsvärdering; medielogik; receptionsforskning;

  Sammanfattning : Denna uppsats bygger till största del på en kvantitativ publikundersökning, vars syfte är att undersöka en mindre grupp (Stockholmsbor i åldern cirka 20–40 år) av mediepubliken och deras inställning till och åsikter om livesändningar på webben. Som ett komplement till publikundersökningen intervjuas en chef och en reporter på nyhetsredaktionerna bakom Aftonbladet och Nynäshamns Posten. LÄS MER

 2. 2. Våldtog och våldtogs under livesändning : En diskursanalytisk studie om diskursen kring sexualbrott på diskussionsforumet Flashback

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Lina Helén; [2017]
  Nyckelord :Socialkonstuktionism; diskurs; offer och förövare; sexualbrott; könsmaktsordning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Rörliga sociala nyheter – En kvalitativ studie om unga vuxnas attityd till nyheter, video och livesändning på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Therese Magnström; [2016]
  Nyckelord :Nyheter; Nyhetsspridning; sociala medier; Video; Rörlig Bild; livesändning;

  Sammanfattning : Det förändrade medielandskapet och eran av det interaktiva internet har medfört förändringar i hur nya generationer konsumerar nyheter, och nyhetsspridning på sociala medier är ett konstaterat fenomen. Unga är den mest aktiva grupp på medierna, men samtidigt den som i lägst utsträckning tar del av nyheter. LÄS MER