Sökning: "livesändning"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet livesändning.

 1. 1. Live från vardagsrummet : En studie om hur grafiska element från television upplevs på en livesändning på Twitch.tv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik; Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Björn Frykmo; Samuel Richardsson; [2020]
  Nyckelord :Graphic elements; livestreaming; television; Twitch; Grafiska element; livesändning; television; Twitch;

  Sammanfattning : Att spela in sig själv och sända live på internetsidan Twitch.tv har ökat drastiskt i popularitet mellan 2012 och 2020. Med tiden har dock antalet aktiva sändare på Twitch.tv ökat mer än antalet tittare. LÄS MER

 2. 2. Enjoying live from home : En kvalitativ studie om livebranschen och kriser som COVID-19

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Nadine Daabas; Bahar Garmiani; Jasmin Mohamed; [2020]
  Nyckelord :Livebranschen; värdeskapande; digitalisering; COVID-19; pandemi; livesändning;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med detta arbete är att få en djupgående och skarpsinnig bild på hur livebranschen påverkats av COVID-19. Vi vill skaffa oss en vishet om hur företag och artister marknadsför sig, för att handskas med den nuvarande pandemin och hur de har hanterat tidigare kriser. LÄS MER

 3. 3. Hur påverkas vi av interaktionen med sociala medier? : En kvalitativ undersökning på hur människors mående påverkas av interaktionen med Instagram och dess funktioner

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik; Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :Freja Avebäck; Katarina Pagan; [2018]
  Nyckelord :Social media; Interaction; application; health; impact; Instagram; Sociala medier; Interaktion; applikation; hälsa mående; påverkan; Instagram;

  Sammanfattning : Skribenterna har valt att fördjupa sig kring interaktionen mellan människor och sociala medier, där de undersökt hur människors mående påverkas av interaktionen med sociala medier. Applikationen som valdes inför arbetet var Instagram. Undersökningen bestod av 40 stycken deltagare i åldersgruppen 18 - 26 år. LÄS MER

 4. 4. "Kan vi sända det live?" : En studie om livetrenden bland webbaserade tidningar – publikens efterfrågan i jämförelse med redaktionernas utbud

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Anna Linde; Hanna Ek Lilja; [2018]
  Nyckelord :Aftonbladet; användarforskning; livesändning; Mittmedia; nyhetsvärdering; medielogik; receptionsforskning;

  Sammanfattning : Denna uppsats bygger till största del på en kvantitativ publikundersökning, vars syfte är att undersöka en mindre grupp (Stockholmsbor i åldern cirka 20–40 år) av mediepubliken och deras inställning till och åsikter om livesändningar på webben. Som ett komplement till publikundersökningen intervjuas en chef och en reporter på nyhetsredaktionerna bakom Aftonbladet och Nynäshamns Posten. LÄS MER

 5. 5. Våldtog och våldtogs under livesändning : En diskursanalytisk studie om diskursen kring sexualbrott på diskussionsforumet Flashback

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Lina Helén; [2017]
  Nyckelord :Socialkonstuktionism; diskurs; offer och förövare; sexualbrott; könsmaktsordning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER