Sökning: "louise granström"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden louise granström.

 1. 1. Customer involvement through social media in the product development process within the luxury goods industry

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Louise Granström; Iris Minö; [2019-07-09]
  Nyckelord :Product development process; Social media; Customer involvement; Luxury goods industry; Luxury brands; Open innovation; Digitalization; Kering; S.T. Dupont; Swarovski; Ted Baker; J.Lindeberg; By Malene Birger;

  Sammanfattning : Background and Purpose Rapid technology transformation and changing customer preferences are impacting the luxury goods industry. By 2025, 100% of luxury purchases will be influenced by an online interaction and social media channels have hence been considered as an important way to establish relationships with consumers. LÄS MER

 2. 2. CSR och transparens: Hur påverkas köpintentioner? : en kvalitativ studie om konsumentattityder i förhållande till modeföretags ansvarstagande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Louise Granström Johansson; Emmy Torstensson; Amanda Ljunggren; [2019]
  Nyckelord :Sustainability; CSR; Transparency; Purchase intention; Marketing communication; Hållbarhet; CSR; Transparens; Köpintention; Marknadskommunikation;

  Sammanfattning : Det har blivit allt vanligare att modeföretag börjar implementera CSR och transparens i sina verksamheter i syfte att upplysa konsumenter om deras hållbarhetsarbete och ansvarstagande. Som konsument kan det dock vara svårt att uppfatta och tolka informationen angående dessa områden som företaget haft för avsikt. LÄS MER

 3. 3. Every Generation Has Its Way. A Need To Disobey -En kvalitativ studie om hur storföretagen Volvo Group och Ericsson reproducerar metanarrativen om generation Z i respektive företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Iris Minö; Louise Granström; [2017-08-30]
  Nyckelord :Generation Z; generationsskillnader; metanarrativ; narrativ; nyinstitutionell teori; löskoppling; isomorfism; storföretag; Volvo Group; Ericsson;

  Sammanfattning : .... LÄS MER