Sökning: "material tak"

Visar resultat 1 - 5 av 141 uppsatser innehållade orden material tak.

 1. 1. Fuktbetingade rörelser i tak : Veckbildning i tätskikt på tak av trä

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Alexander Persson; Hugo Vikdahl; [2021]
  Nyckelord :moisture; wood; roof; roof decking; roofing membrane; bitumen; folds; creases; drying; dampening; moisture movements; moisture ratio; tongued and grooved board; roof plywood; plywood; fukt; trä; tak; underlagstak; tätskikt; tätskiktsmatta; bitumen; veck; veckbildning; uttorkning; uppfuktning; fuktrörelser; fuktkvot; råspont; råspontlucka; takplywood; plywood;

  Sammanfattning : Veckbildning i bitumenbaserade tätskiktmattor är ett problem som är känt i branschen. Problemet uppstår oftast på underlagstak av trä som är byggda under årets fuktigaste period, oktober-november, och vecken börjar då att bildas i slutet av våren i takt med den ökande solinstrålningen. LÄS MER

 2. 2. Isolering av trä med betong och gjutasfalt : En studie om brandskyddsfunktion av betong och gjutasfalt som slitskikt på träbjälklag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Ellinor Sanned; [2021]
  Nyckelord :Brandskydd; betong; KL-trä; gjutasfalt; slitskikt;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är miljöfrågor mycket aktuella, vilket innebär att byggindustrin börjat söka sig till mer miljövänliga och hållbara byggmaterial. Enligt Svenskt trä (2020a) är trä ett mycket mer miljövänligt byggmaterial än flera andra på marknaden, därför har det blivit mer och mer populär. LÄS MER

 3. 3. Biotoptak : med praktiska exempel från Malmö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anna Forsfält Ljungberg; [2021]
  Nyckelord :biotoptak; gröna tak; extensiva tak; bruna tak; urban design; biologisk mångfald; biodiversity roof; green roof; extensive roof; brownfield roof; urban design; biodiversity;

  Sammanfattning : Allt fler människor flyttar in till städerna vilket leder till att städerna båda förtätas och byggs ut på det omgivande landskapet. Detta leder till att naturområden försvinner och viktiga levnadsmiljöer för insekter och växter minskar. Gröna tak är ett effektivt sätt att anlägga vegetation på redan bebyggda ytor i städerna. LÄS MER

 4. 4. Study of optimization of two projects in "Million Program" areas : - a sustainable point of view in a suburb to a big city and a suburb to a small town

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Isac Mihlté; Jonatan Leander; [2021]
  Nyckelord :substaiability; Million program; renovation; economic; social; ecological; hållbarhet; miljonprogram; renovering; socialt; ekologiskt; ekonomiskt;

  Sammanfattning : The renovation and maintenance projects in the “Million program” areas are currently ongoing in many parts of the country. As the stocks in many descriptions have similar conditions with regard to urban structure, construction technology and socio-economic situation, there is great potential for comparison. LÄS MER

 5. 5. Teknisk beskrivning av att bygga ett alternativt boende i form av camper van

  M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Jonathan Wiberg; [2021]
  Nyckelord :Camper van; stealth camper; sustainable living; tiny living; Camper van; husbil; hållbart boende; stealth camper;

  Sammanfattning : Föreliggande examensarbete behandlar ett alternativt boende i form av camper van. En camper van är en skåpbil som byggs om för att kunna leva eller semestra i. LÄS MER