Sökning: "material tak"

Visar resultat 1 - 5 av 132 uppsatser innehållade orden material tak.

 1. 1. Modular Sound Absorbing Unit : A system solution for implementation of noise abatement appliance in indoor environments

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :William Odevik; Viktor Wästersved Nyberg; [2020]
  Nyckelord :Noise; Sound Absorber; Modular; Novel Materials; Buller; Ljudabsorbent; Modulär; Okonventionellt Material;

  Sammanfattning : There is a rising concern about the effects of noise on human health. The noise from our technologies and comforts that evokes a negative physiological response as a response, effects like cardiovascular disease, cognitive and hearing impairments are all examples of critical health results stemming from prolonged noise exposure (WHO, 2004 & 2018). LÄS MER

 2. 2. En jämförelse mellan standardbrandkurvan och den teoretiska temperaturutvecklingen vid lägenhetsbränder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Jesper Uddmyr; [2020]
  Nyckelord :The standard fire curve; parametric fire; compartment fires; the Eurocode model; Standardbrandkurvan; parametrisk brand; lägenhetsbränder; Eurokodmodellen;

  Sammanfattning : När byggnadsdelars brandmotstånd provas och klassificeras används nästan enbart standardbrandkurvan som definierad temperaturexponering över tid. Brandexponeringen beskrivs i den europeiska standarden EN 1363-1 samt den internationella standarden ISO 834. LÄS MER

 3. 3. Implementering av VBS system i Sverige

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Asmaa Tarek; Zhir Farhad; [2020]
  Nyckelord :VBS; Voided biaxial slab; bubble deck; Cobiax; Bubble Deck; U-boot; concrete slab; hollow concrete slab; voided slab; slab technique; slab; concrete floor slab.; VBS; Voided biaxial slab; bubbledeck; Cobiax; Bubble Deck; U-boot; betongplatta; ihålig betongplatta; voided slab; platteknik; platta; betongbjälklag.;

  Sammanfattning : Betong är idag ett av de material som vi använder mest i byggbranschen och det har sinaföljder. Mer än 50 % av energiutsläppen från byggplatsen kommer från cementtillverkningen.Voided biaxial slab eller VBS är en revolutionerande teknik där man gjuter in plastbollar ibetongen tillsammans med armeringen. LÄS MER

 4. 4. Semi-extensiva gröna tak i urban miljö : växtkombinationer för växtbäddar med begränsat substrat

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elin Wiström Bolding; [2020]
  Nyckelord :gröna tak; semi-extensiva gröna tak; växtkomposition; ståndort; green roofs; semi-extensive green roofs; planting design;

  Sammanfattning : Det här arbetet handlar om semi-extensiva gröna tak. I en tid där förtätning av staden där ofta de gröna miljöerna bebyggs är ett av de vanligare alternativen att lyfta upp en del av de miljöerna på taken. LÄS MER

 5. 5. Utan tak över huvudet : En diskursanalys om hemlöshetens framställning i nyhetstidningar under tidsperioderna 1990-1995 och 2015-2019

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Rascha Skef; Olga Andreanidou; [2020]
  Nyckelord :Keywords: Homeless; Homelessness; newspaper; representation in media; social constructivism.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate how homelessness is described in newspapers during two different time periods from a social constructivist and discourse theoretical perspective and then to compare these descriptions. The analyzed material consists of 20 news articles. LÄS MER