Sökning: "material tak"

Visar resultat 1 - 5 av 118 uppsatser innehållade orden material tak.

 1. 1. OPTIMERING AV STÅLKONSTRUKTIONER

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Edvin Pöhner; Göran Ronell; [2019]
  Nyckelord :steel constructions; optimization; steel design; stålkonstruktioner; optimering; ståldimensionering;

  Sammanfattning : I rapporten undersöks om besparingar kan göras i projekteringsskedet av byggnadsverk. Undersökningen görs genom att sammanställa och analysera utnyttjandegraden av pelare i fyra stålhallar belägna i Örebroregionen. Syftet är att undersöka om besparingar går att göra och i sådant fall hur stora dessa är. LÄS MER

 2. 2. Framtagning av infästning för stående klädhängare till akustiktak

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Helmer Svensson; Patrik Nordqvist; [2019]
  Nyckelord :Akustiktak; klädhängare; fästanordning; produktutveckling;

  Sammanfattning : I Sverige är klimatet under vinterhalvåret oftast kallt, vilket gör att vinterjacka och halsduk bör användas. Jackor och halsdukar hängs av inomhus, oftast på en klädhängare. Företaget Razorback Engineering AB har tillverkat en klädhängare för inomhusbruk, främst för kontorsmiljöer. LÄS MER

 3. 3. Vegetation för urbana takbiotoper : ståndortsanpassade buskar och träd för grunda växtbäddar på befintliga takterrasser

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Carl Sandsjö; [2019]
  Nyckelord :gröna tak; buskar; vedartat; substratdjup; extensiv skötsel; biotop; ekotyp;

  Sammanfattning : Till följd av våra växande städer där förtätningar av befintlig bebyggelse är en vedertagen strategi riskerar grönområden att reduceras till ytan. Samtidigt finns ett ökat krav på mer grönska i staden som kan ge befolkningen rekreation och vila men även leverera ekosystemtjänster som renare luft och avlastning av dagvattensystemet. LÄS MER

 4. 4. En jämförelse mellan gröna-, metall- och gråa tak för ett oisolerat parkeringshus utifrån dess olika temperaturer och dagvattenhantering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik; Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Emelie Andersson; Shniar Aziz; [2019]
  Nyckelord :stormwater management; urban heat island; temperature; surface temperature; green roof; concrete roof; metal roof; Dagvattenhantering; urban heat island; lufttemperatur; yttemperatur; gröna tak; betongtak; metalltak;

  Sammanfattning : Since climate change increases and changes constantly, it contributes to higher average temperatures, ice melting and has a great impact on our ecosystem. This will then lead to a warmer climate, which means increased precipitation and milder winters. One of the reasons to climate change is urbanization, meaning people moving to the cities. LÄS MER

 5. 5. Resurseffektivisering för ökad lönsamhet inom tryck & förpackning

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Duy Nguyen; Le Shu; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : För att vara väl förberedd för den konkurrenskraftiga marknaden inom den kommersiella tryckindustrin måste dagens företag styra upp sina verksamheter mot att bli resurseffektivare och öka lönsamhet för produktionen. Det är känt att den nuvarande marknaden kräver allt större produktionskapacitet men kunden är villig att betala mindre för produkterna. LÄS MER