Sökning: "metaforer kunskap"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden metaforer kunskap.

 1. 1. Hur framställs centrala begrepp och fenomen i textböcker i NO-ämnena för mellanstadiet? : En kvalitativ, multimodal analys av hur text och bild interagerar samt hur metaforiskt språk används vid framställningen av ämnesområdet kraft och rörelse.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anton Asplund; Anton Andersson; [2019]
  Nyckelord :textböcker; naturvetenskap; begreppsförståelse; multimodalitet; socialsemiotik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att få kunskap om hur texter och bilder i textböcker i NO-ämnena för mellanstadiet, interagerade vid framställningen av centrala begrepp inom ämnesområdet kraft samt rörelse. En del av syftet var även att få kunskap om hur metaforiskt språk användes vid framställningen av begreppen. LÄS MER

 2. 2. Samtycke + Bra-känsla = Ömsesidigt sex : En studie om hur information kan illustreras för att beskriva sexuellt samtycke och ömsesidigt sex

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Fanny Öqvist Westerberg; [2018]
  Nyckelord :informationsdesign informativ illustration samtycke sex bildsekvens bildserie retorik berättarteknik semiotik;

  Sammanfattning : The girls aid Meja is an organization that, among other things, works to inform young people between the ages of 13-18 in Eskilstuna municipality of the meaning of sexual consent and mutual sex. The purpose of their work is to spread knowledge that can affect how young people view sex and what is okay in a sexual situation. LÄS MER

 3. 3. Kvalitet i elevtexterDen systemisk-funktionella grammatikens potential att utforma kvalitetskriterier kopplat till betyg

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Maja Lidbeck; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det finns en efterfrågan på konkreta kvalitetskriterier för elevtexter som skulle kunna underlätta för lärare i bedömning och betygsättning. Avsikten med denna uppsats är därför att dels bidra till kunskap om hur kvalitetskriterier för elevtexter kan formuleras, dels pröva hur väl systemisk-funktionell grammatik fungerar för ändamålet. LÄS MER

 4. 4. Embodied Understanding in Computer Programming : A semiotic analysis of metaphors used in programming

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik

  Författare :Andreas Larsson; [2018]
  Nyckelord :Embodied Cognition; Computer Programming; Computer Science; Conceptual understanding; Conceptual metaphors; Social Semiotics; Qualitative analysis;

  Sammanfattning : Language can be seen as a bridge between the way we think and our actions. From a social semiotic, language becomes a resource with which collective knowledge can be distributed. The way we talk about an artefact is a reflection of our conceptual understanding thereof. LÄS MER

 5. 5. "Det är lätt att skylla på någon annan" : En kvalitativ diskursanalys av Dagens Nyheter och Svenska Dagbladets framställning av polisens omorganisation.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Zandra Nilsson; Hanna Nordehammar; [2016]
  Nyckelord :discourse analysis; police; reorganization; newspapers; criticism; rearrangement; operators.; diskursanalys; polisen; omorganisation; dagstidningar; kritik; ombildning; aktörer;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på hur medier framställer omorganisationen av den svenska polismyndigheten under september månad 2016. Mer specifikt är det nyhetsartiklar från Sveriges två största dagstidningar, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, som har analyserats. LÄS MER