Sökning: "metaforer kunskap"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden metaforer kunskap.

 1. 1. "attention is love" : känslighet och uppmärksamhet som praktisk kunskap i psykoterapi

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Ia Mårtensson Astvik; [2020]
  Nyckelord :practical knowledge; sensitivity; attention; love; eros; philosophy of morality; metaphors; imagination; vulnerability; praktisk kunskap; känslighet; uppmärksamhet; kärlek; eros; moralfilosofi; metaforer; imagination; sårbarhet;

  Sammanfattning : Denna utforskande vetenskapliga essä vill fördjupa och begreppsliggöra ett praktiskt kunnande för en psykoterapeut utifrån en berättelse från en arbetsdag i dennes profession. Ett inledande citat av nobelpristagare Olga Tokarczuk: ”Känsligheten som den allra blygsammaste formen av kärlek (…)”, blir essäns avstamp som sedan följs och vars betydelse vävs samman med berättelsen. LÄS MER

 2. 2. Hur framställs centrala begrepp och fenomen i textböcker i NO-ämnena för mellanstadiet? : En kvalitativ, multimodal analys av hur text och bild interagerar samt hur metaforiskt språk används vid framställningen av ämnesområdet kraft och rörelse.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anton Asplund; Anton Andersson; [2019]
  Nyckelord :textböcker; naturvetenskap; begreppsförståelse; multimodalitet; socialsemiotik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att få kunskap om hur texter och bilder i textböcker i NO-ämnena för mellanstadiet, interagerade vid framställningen av centrala begrepp inom ämnesområdet kraft samt rörelse. En del av syftet var även att få kunskap om hur metaforiskt språk användes vid framställningen av begreppen. LÄS MER

 3. 3. Samtycke + Bra-känsla = Ömsesidigt sex : En studie om hur information kan illustreras för att beskriva sexuellt samtycke och ömsesidigt sex

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Fanny Öqvist Westerberg; [2018]
  Nyckelord :informationsdesign informativ illustration samtycke sex bildsekvens bildserie retorik berättarteknik semiotik;

  Sammanfattning : The girls aid Meja is an organization that, among other things, works to inform young people between the ages of 13-18 in Eskilstuna municipality of the meaning of sexual consent and mutual sex. The purpose of their work is to spread knowledge that can affect how young people view sex and what is okay in a sexual situation. LÄS MER

 4. 4. Kvalitet i elevtexterDen systemisk-funktionella grammatikens potential att utforma kvalitetskriterier kopplat till betyg

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Maja Lidbeck; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det finns en efterfrågan på konkreta kvalitetskriterier för elevtexter som skulle kunna underlätta för lärare i bedömning och betygsättning. Avsikten med denna uppsats är därför att dels bidra till kunskap om hur kvalitetskriterier för elevtexter kan formuleras, dels pröva hur väl systemisk-funktionell grammatik fungerar för ändamålet. LÄS MER

 5. 5. Embodied Understanding in Computer Programming : A semiotic analysis of metaphors used in programming

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik

  Författare :Andreas Larsson; [2018]
  Nyckelord :Embodied Cognition; Computer Programming; Computer Science; Conceptual understanding; Conceptual metaphors; Social Semiotics; Qualitative analysis;

  Sammanfattning : Language can be seen as a bridge between the way we think and our actions. From a social semiotic, language becomes a resource with which collective knowledge can be distributed. The way we talk about an artefact is a reflection of our conceptual understanding thereof. LÄS MER