Sökning: "missing people organisation"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden missing people organisation.

 1. 1. The spark of a movement - A study of an online collective acts potentiality to grow into a social movement

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Maryan Yusuf; [2021]
  Nyckelord :Sarah Everard; social movement; online; collective action; collective identity; organisation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Social movements have become an integrated component in our western society with almost every contested issue having a social movement associated to it, on at least one side of the debate. When we think of social movements in practice, we might picture rallies and marches, chants, and demonstrations but with the emergence of social media more and more activists and movement adherents have moved to the online forums and are utilizing social medias features to quickly spread their messages and to easier mobilize. LÄS MER

 2. 2. Digitaliseringens påverkan på medarbetaresutveckling ur ett chefsperspektiv : Faktorer som möjliggör och förhindrar informellt lärande i en digital arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Wictor Green; Oskar Edström; [2020]
  Nyckelord :Informal learning; workplace learning; digitization; digitized work; managers influence on workplace learning; Informellt lärande; digitalt arbetsliv; digitalisering; arbetsplatslärande; chefers påverkan på lärande.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine managers' perceived influence on informal learningwithin their work team in a digitalized work environment. The study uses a qualitative methodwith the empirical material gathered using interviews. The data was, after the interviews, interpreted using a hermeneutic orientation. LÄS MER

 3. 3. En arbetsplats i fickan : En studie om hur anställdas arbetstillfredsstaällelse påverkas av arbetsrelaterad FOMO, som en dimension av teknostress

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Benjamin Söderman; Mikaela Sterner; [2019]
  Nyckelord :Teknostress; Arbetsrelaterad FOMO; Arbetstillfredsställelse; Self-Determination Theory; Informations- och kommunikationsteknik; Mobil informations- och kommunikationsteknik; Techno-anxiety;

  Sammanfattning : I takt med dagens moderna teknikutveckling har människor och organisationers arbetssätt förändrats markant. Med hjälp av teknikens innovationer och mobiltelefonens utveckling finns uppdaterad information tillgänglig var som helst, när som helst. I samband med detta har nya fenomen som teknostress uppkommit. LÄS MER

 4. 4. Glapp mellan vision och genomförande? : En undersökning av förutsättningarna för införandet av konceptet “smart stad” i Stockholm stad

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier; KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Klara Eklind; Elina Myhr; [2019]
  Nyckelord :smart stad; institutionell kapacitet; innovation; genomförande av strategi;

  Sammanfattning : Idag står världens samhällen och städer inför nya utmaningar i och med kraftig urbanisering och stora klimatförändringar där konceptet “smart stad” ses som en lösning. Däremot är den “smarta stadens” definition fortfarande otydlig och flera använder begreppet i olika sammanhang vilket kan vara förvirrande. LÄS MER

 5. 5. Minimization of Output Variation in Mass Customized Production

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :My Ngoc Johansson; Salwa Al Hasbani; [2018]
  Nyckelord :Output variation; mass customized production; Standardised work; line balancing; internal logistics; kitting; sequencing and scheduling material deliveries;

  Sammanfattning : During the past decades, there have been an acceleration of customers’ needs of customized products. This have pressured many companies in offering customized products in order to reach customer satisfaction and keep growing and expanding their market share. LÄS MER