Sökning: "mode konsument"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden mode konsument.

 1. 1. Du Är Vad Du Delar : En kvalitativ studie i hur tre svenska mikro- influencers på Instagram ser på sin roll i och med kommersialiseringen

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Felicia Freedman Skiöld; Saba Hossein-Chi; [2018]
  Nyckelord :qualitative research interview; influencers; instagram; social media; convergence; participant culture; self-presentation; opinion maker; commercialization; digitization; fashion; beauty; advertising; collaborations; micro-influencers; kvalitativ forskningsintervju; influencers; Instagram; sociala medier; konvergens; deltagarkultur; självpresentation; opinionsbildare; kommersialisering; digitalisering; mode; skönhet; annonsering; samarbeten; mikro-influencers;

  Sammanfattning : Det digitala samhället kännetecknas av konstant utveckling och snabb föränderlighet, vilket har skapat rollen influencer: En person som används av företag och varumärken för att marknadsföra produkter eller tjänster. Denna studie fokuserar särskilt på influencerns egen bild av sitt yrke och genom att tematisera frågor utifrån teorier rörande kommersialisering, självpresentation, deltagarkultur och opinionsbildning. LÄS MER

 2. 2. När mode betyder hållbarhet : En kvalitativ studie om hållbart mode ur svenska premiumvarumärken och deras kunders perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Josefine Olsson; Charlotte Bjerstaf; [2017]
  Nyckelord :Premiumvarumärken; svenska modeföretag; konsument; hållbarhetsutveckling; kommunikation; hållbar klädkonsumtion; hållbart mode;

  Sammanfattning : Modebranschens negativa inverkan på miljön och den ökade klädkonsumtionen har genererat till uppmärksamhet och krav hos kunderna. Produktutveckling med hållbarhet i fokus har snabbt blivit något som modeföretagen jobbar med för att bidra till en hållbar klädkonsumtion och möta kundernas efterfrågan. LÄS MER

 3. 3. Consumer ratings-reviews and its impact on consumer purchasing behavior

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Ayesha Ahsan; [2017]
  Nyckelord :Consumer; Reviews and Ratings; Storytelling; Consumer Purchasing Behavior; Product Sales; Online Shops; Ecommerce; Consumer Trust; Kundrecensioner; kundernas köpbeteende; Storytelling; Digital Marknadsföring;

  Sammanfattning : Storytelling is one of the most creative, powerful and effective tools of modern marketing strategies and communication. Due to the expansion of social media, storytelling has become a popular marketing and sales tool that may affect consumer behavior. LÄS MER

 4. 4. Visuell kommunikation : En studie om könsneutralt mode

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Nikola Ameli; Isabela Schachinger; Natela Khrikina; [2017]
  Nyckelord :Gender neutral clothing; Blurred gender lines; Concept; Fashion industry; Message; Communication; Könsneutral; Könsöverskridande; Koncept; Stereotyp; Modebranschen; Budskap; Kommunikation;

  Sammanfattning : Hur kan modeföretag genom sin kommunikation leva upp till sina koncept om könsneutralt mode? Under en längre tid har en debatt kring könsroller och könsuppdelning pågått, och modebranschens sätt att skildra män och kvinnor har kritiserats hårt. Modet framhäver vad som skiljer sig mellan det manliga och det kvinnliga alltmer, samtidigt som fler modeföretag börjar förmedla koncept om könsneutralt mode. LÄS MER

 5. 5. Köpprocessen via en mobilanpassad webbshop ur användarens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik; Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Camilla Johansson; Tabita Hultqvist; [2017]
  Nyckelord :Informatics; Interaction design; Information architecture; Responsivity; Principles of design; E-commerce; Small-N research; Informatik; Interaktionsdesign; Informationsarkitektur; Responsivitet; Designprinciper; E-handel; Små-N-studie;

  Sammanfattning : Syfte – Trenden med e-handel ökar stadigt och allt fler konsumenter utför köp via mobiltelefonen. I en undersökning som Episerver utfört surfar 90 procent av alla konsumenter via mobilen men endast 19 procent genomför köp på en webbplats. LÄS MER