Sökning: "namn historia"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden namn historia.

 1. 1. The Saxon country houses in Transylvania - A survey on the rural heritage, its present challenges and future possibilities

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Christina Gherman; [2019]
  Nyckelord :Saxon; Trabsylvania; rural architecture; heritage; Romania; vernacular; reuse; rehabilitation; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : De Saxiska byarna i Transsylvanien karaktäriseras av sina befästa kyrkor och av en bystruktur som förblivit oförändrad sedan medeltiden. Idag finns sju av dessa hundratals byar listade på UNE-SCOs världsarvslista, men det finns ett stort värde i att arbeta för att bevara ännu fler. LÄS MER

 2. 2. Transpersoners rättigheter i Pakistan : en ideologianalys av den Pakistanska statens officiella reglering av transpersoners rättsliga status

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Tilda Ljung; [2019]
  Nyckelord :Transperson; transkvinna; queerteori; könsidentitet; tredje juridiskt kön; Pakistanska staten; Pakistan; sexualitet; mänskliga rättigheter; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : År 2018 beslutades om en ny lag i Pakistan vid namn “Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2018” med syfte att förse transpersoner i Pakistan med rättigheter. I denna studie är transpersoner avgränsat till att undersöka transkvinnor och icke-binära, eftersom dessa grupper har en synlig roll i Pakistans historia. LÄS MER

 3. 3. Ortnamnsfunktioner i teori och praktik : Namnbruk i Halmstad

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Lisa Vikström; [2019]
  Nyckelord :onomastik; ortnamn; urban toponymi; namnbruk; namnfunktioner;

  Sammanfattning : En namnfunktion kan sägas vara både en roll som ett namn har och en association som ett namn ger. Med fokus på namnbruk, är den här uppsatsens syfte att identifiera och analysera namnfunktionerna inom ett begränsat, autentiskt område i Halmstad. För att göra detta, brukas en kombination av metoder. LÄS MER

 4. 4. Vad är en Bildsal?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Marcus Blockson; [2019]
  Nyckelord :Bildsal; teckningsämne; bildämnets historia; verkstad; redskap;

  Sammanfattning :   Lektionssalen i skolämnet bild är bildsalen. Bildsalen är nära sammankopplad med själva bildämnets födelse och utveckling ur det som tidigare var teckningsämnet.          Teckningsämnet var under ett sekel ett inarbetat ämne i den svenska skolan. Läroplanen för grundskolan 1980, Lgr 80 innebar stora förändringar. LÄS MER

 5. 5. När ord öppnar flera dörrar. Om översättningen av mångtydighet i Cristina Peri Rossis ”La tarde del dinosaurio”

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Christoffer Stuveback; [2018]
  Nyckelord :Cristina Peri Rossi; La tarde del dinosaurio; kreativt språk; mångtydighet; polysemi; imitativ strategi; spanska noveller; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Denna uppsats bygger på min översättning av Cristina Peri Rossis novell “La tarde del dinosaurio” ur novellsamlingen med samma namn. Syftet med uppsatsen är att belysa svårigheterna i att översätta de av författaren medvetet valda mångtydiga ord och fraser som har en viktig och framträdande roll i novellens egenartade stil och för den historia som berättas, samt att visa på vilka konsekvenserna blir när den semantiska mångtydigheten är inneboende i formen. LÄS MER