Sökning: "narrative ability"

Visar resultat 1 - 5 av 198 uppsatser innehållade orden narrative ability.

 1. 1. Glasbarns upplevelser : En narrativ analys om vuxnas berättelser om deras uppväxt med ett sjukt eller funktionsnedsatt syskon

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Evelina Pagoldh; Karin Olsson; [2024]
  Nyckelord :Glass children; Lived experiences; Narrative analysis; Normalization; Identity; Glasbarn; levda erfarenheter; narrativ analys; normalisering; identitet.;

  Sammanfattning : Genom narrativ analys av fyra berättelser undersöker denna studie så kallade glasbarns levda erfarenheter av deras uppväxt med deras syskon. Syftet med studien är att vidga förståelsen av hur barn påverkas av att växa upp med ett syskon med omfattande vårdbehov orsakat av funktionsnedsättning eller sjukdom. LÄS MER

 2. 2. Den magra vänskapen mellan kvinnor : En studie av vänskapsmotivet i tre romanceböcker

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Emmy Risberg; [2024]
  Nyckelord :words: Emily Henry; romance; roman ce genre; friendship; female friendship; narratology; Emily Henry; romance; romancegenre; vänskap; väninnor; narratologi;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks vänskapsmotivet i romancegenren, med fokus på kvinnliga vänskaper. Romanerna Beach Read (2019), People We Meet On Vacation (2020) och Book Lovers (2021) av Emily Henry står som representanter för genren. Syftet är att studera hur kvinnlig vänskap porträtteras och huruvida den får ta plats jämte romansen. LÄS MER

 3. 3. Designprocessen och maskininlärning: Framtiden för användarcentrerad design

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för data- och systemvetenskap

  Författare :Lisa Marie Karin Gärdhammar; [2024]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; Machine Learning; Design process; Journey Mapping; Empathy; User experience; Customer experience; Artificiell intelligens; Maskininlärning; Designprocessen; Journey Mapping; Empati; Användarupplevelse; Kundupplevelse;

  Sammanfattning : Artificiell intelligens (AI) och i synnerhet maskininlärning (ML) har inom UX-design visat potential att förbättra designprocessen genom att exempelvis identifiera användargrupper från stora datamängder, effektivisera idégenerering och automatisera repetitiva uppgifter. Det råder dock oenighet kring hur tekniken kan integreras i designprocessen. LÄS MER

 4. 4. Berättelsernas huvudstad : En analys av livsberättelser i Jerusalem

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Matilda Aminder; [2024]
  Nyckelord :Jerusalem; Palestine; Israel; narratives; life stories; world-views;

  Sammanfattning : The title of this essay is “The capital of stories” and refers to Jerusalem, which in this essay I treat as a story in itself. To understand that story I analyze four novels that take place in Jerusalem; two from Palestinian authors and two from Israeli authors. LÄS MER

 5. 5. Exploring foreign language teachers’ professional agency in Romanian Public Secondary schools.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Camelia Dragomir; [2023-10-31]
  Nyckelord :teacher agency; ecological theory; foreign language teaching; accountability; professional development;

  Sammanfattning : Aim: This research aims to explore how seven foreign language teachers in a few urban public secondary schools in Romania understand and enact their professional agency and how contextual factors support or constrain its achievement. The purpose is to understand the ways in which the participants’ teaching philosophies and experiences inform their awareness and achievement of agency, what they perceive as the available contextual resources within contextual constraints, and how that reflects in their beliefs and professional aspirations. LÄS MER