Sökning: "naturbaserad rehabilitering"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden naturbaserad rehabilitering.

 1. 1. Rehabilitering i naturmiljö för personer med svår stress

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Moa Fältman; Matilda Åkesson; [2020]
  Nyckelord :Naturbaserad rehabilitering; naturbaserad terapi; trädgårdsterapi; arbetsterapi.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett växande hälsoproblem. Att rehabiliteras i naturmiljö har visats bidra till ökad hälsa för personer med svår stress. Att göra en litteraturöversikt är aktuellt för att konstatera vad det finns för forskning idag om rehabilitering i naturmiljö. LÄS MER

 2. 2. Så ett frö för grön rehabilitering: Effekten på depression : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Melinda Cederblad; Sofia Öberg; [2020]
  Nyckelord :Depression; Naturbaserad rehabilitering; Hortikulturell rehabilitering; Explorativ rehabilitering; Naturpromenader;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Depression är ett växande folkhälsoproblem och konventionell behandling fungerar inte alltid. Depression, om obehandlat, medför risken för flera somatiska sjukdomar som kan vara livshotande. LÄS MER

 3. 3. Naturens rehabiliterande effekt : en litteraturstudie av den senaste forskningen

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Julia Åkesson; [2020]
  Nyckelord :natur; rehabilitering; utmattningssyndrom; stress; NBR;

  Sammanfattning : Stressrelaterad ohälsa är idag vanligt och drabbar allt fler. Utmattningssyndrom är symptom som uppkommer efter att stressfaktorer pågått under en längre tid. Majoriteten av personer som lider av utmattningssyndrom behandlas av primärvården eller företagshälsovården. LÄS MER

 4. 4. Alnarps rehabiliteringsträdgård - design och utformning : Utformningsbehov av en stödjande miljö för personer med utmattningssymptom

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Gabriella Kylin; [2020]
  Nyckelord :Alnarps Rehabiliteringsträdgård; utmattningssyndrom; naturbaserad rehabilitering; miljöpsykologi; restorativ; återhämtning; stödjande miljö; Perceived Sensory Dimension; Scope of Meaning;

  Sammanfattning : Alnarps Rehabiliteringsträdgård etablerades 2002 som ett forskningsprojekt kring naturbaserad rehabilitering. Under 2002–2012 tog deltagare med utmattningssyndrom del av rehabiliteringen med mycket goda rehabiliteringsresultat. LÄS MER

 5. 5. Naturunderstödd rehabilitering på landsbygd : vårdpersonalens erfarenheter och upplevelser

  Master-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Maria Losell; [2020]
  Nyckelord :naturbaserad rehabilitering; naturunderstödd; NUR; Region Skåne; vårdpersonal; motivation; implementering; NURkoordinator; NURgård; ohälsa; intervention;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva vårdpersonalens erfarenheter och upplevelser med att arbeta med naturunderstödd rehabilitering på landsbygd (NUR) i Region Skåne. 14 semistrukturerade intervjuer gjordes med vårdpersonal på enheter kopplade till interventionen. Materialet bearbetades med tematisk analys. LÄS MER