Sökning: "omläsning"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet omläsning.

 1. 1. Eleven, läraren och texten : hur fyra lärare upplever att de arbetar med djupläsning i skönlitteratur i årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Emma Eriksson; Amanda Palmquist; [2019]
  Nyckelord :Djupläsning; omläsning; boksamtal; literacy; läsförståelse; högläsning; individuell läsning; meningsskapande;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att inom en hermeneutisk kunskapstradition, med hjälp av en kvalitativ metod och utifrån ett narrativt perspektiv samla in, presentera, beskriva och tolka ett begränsat urval självupplevda berättelser i vilka lärare i årskurs 4–6 talar om hur de arbetar med att stödja elevers djupläsning. I anslutning till detta syfte har följande forskningsfrågor formulerats: Hur upplever lärare att de arbetar med skönlitteratur för att för att stödja och utveckla elevers djupläsning? Finns en överensstämmelse mellan detta arbete hos lärarna och en forskningsförankrad syn på hur elever utvecklar sin djupläsning i skönlitteratur?   I studien undersöks lärares upplevelser av sitt arbete med att stödja och utveckla elevers djupläsning av skönlitteratur i årskurs 4–6 samt hur och i vilken grad detta arbete har anknytning till relevant forskning. LÄS MER

 2. 2. "Jag lever i tre världar" - Margit Sandemos visioner i ljuset av religionspsykologisk mystikteori

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Andreas Jansheden; [2016]
  Nyckelord :mysticism; visions; Antoon Geels; Mark Freeman; Margit Sandemo; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : The topic of this essay is visions and how they can be viewed in the scientific study of mysticism. A case study of the life and mystical visions of Swedish-Norwegian author Margit Sandemo is conducted. The method used is interview as well as textual studies. LÄS MER

 3. 3. Testbaserat lärande och effekter av personlighetsdragen Grit och Need for Cognition

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Linnea Schalling; Linn Österlund; [2015]
  Nyckelord :Testbaserat lärande; Grit; Need for Cognition;

  Sammanfattning : Tidigare studier har visat att inlärning genom övningstester med direkt feedback, så kallat testbaserat lärande, är effektivare än mer traditionella inlärningmetoder. Dessutom har personlighetsdrag visat sig påverka inlärningsstilar. LÄS MER

 4. 4. ”Metaforen” Priskrig : En undersökning av priskriget i elektronikbranschen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Fikret Buqa; Christofer Hammarström; [2011]
  Nyckelord :priskrig; konkurrens; management; ledarskap; prissättning; renässans;

  Sammanfattning : Metaforen priskrig är en term som används för att beteckna kombinationen av en intensiv konkurrens och rivalitet mellan olika aktörer samtidigt som en serie sänkningar av produkters priser. Aktörer sänker sina priser, varpå övriga i priskriget genomför motsvarande prissänkningar till följd av någon sänker priserna ytterligare och handlingen upprepas. LÄS MER

 5. 5. Idealiseringen av svensk identitet i film : En näranalys av ”Mitt liv som hund” och ”Änglagård”

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

  Författare :Caroline Larsson; [2010]
  Nyckelord :Identitet; svenskhet; Mitt liv som hund; Änglagård; Foucault; Frankfurterskolan; Lars Hallström; Colin Nutley; Sverigedemokraterna;

  Sammanfattning : Uppsatsen har som utgångspunkt att studera hur vår identitet som svensk idealiseras i film och då främst genom Lars Hallströms Mitt liv som hund (1985) och Colin Nutleys Änglagård (1992).Teorin som valts för analysen är identifikationsframställning genom Frankfurterskolans ideologikritik, Foucaults läror om diskurs, kunskap och makt samt identitetsbegreppet i sig och idenitetsframställning. LÄS MER