Sökning: "personlighet rekrytering"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden personlighet rekrytering.

 1. 1. Personlighet och kunskap som underlag för den moderna rekryteringen : En studie om hur psykometriska tester upplevs från rekryterarens och användarens perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Carl Ryegård; Alexander Lindberg; Feysal Mohamad; [2020]
  Nyckelord :Validitet; bias; diskriminering; psykometriska tester; rekrytering; manipulering.;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Datum:                               2020-06-02 Nivå:                                                         Kandidatuppsats, Företagsekonomi, 15 hp   Akademi:                           Akademin för ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Högskola                                                               Författare:                         Alexander Lindberg           Carl Ryegård                      Feysal Abdi Mohamed                                                                  (94/12/12)                           (97/02/03)                           (97/07/11) Titel:                                                        Personlighet och kunskap som underlag för den moderna rekryteringen Handledare:                      Johan Grinbergs Nyckelord:                 Validitet, bias, diskriminering, psykometriska tester, rekrytering, manipulering.   Forskningsfrågor:     Hur väl kan psykometriska tester användas utan påverkan av diskriminering eller bias i en rekryteringsprocess? Hur kan psykometriska tester tolkas utifrån ett validitetsperspektiv?   Syfte:                          Syftet med denna studie är att undersöka validiteten och underliggande bias eller diskriminering vid psykometrisk testning, där validiteten i denna studie specifikt avser att undersöka relevansen och användbarheten. LÄS MER

 2. 2. Användandet av sociala medier vid rekrytering i mediebranschen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Julia Diogo; [2019]
  Nyckelord :Recruitment; Recruitment process; Social media; Personality; Freelancers; The media industry;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar reklambyråers användning av sociala medier i rekryteringsprocessen av tillsvidareanställda respektive frilansare. Syftet är att förstå hur sociala medier används för rekrytering och hur arbetsgivare inom mediebranschen resonerar kring detta. LÄS MER

 3. 3. JobMatch Talent – hur tillämpas det vid rekrytering? En intervjustudie om användningen av personlighetstestet JobMatch Talent.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Cecilia Ekelöf; Lovisa Herrmann; [2019]
  Nyckelord :Big five; Personality test; Personlighetstest; Jobmatch talent; NEO PI-R; Personlighet; Personality; behaviorism; Rekrytering; Recruitment;

  Sammanfattning : Denna studie riktar sig till att uppmärksamma personlighetstestet JobMatch Talent och hur det används vid rekrytering på en offentlig myndighet. Vår studie vill bidra till en djupare förståelse av användningen med personlighetstestet i samband med rekrytering, men även ge en inblick av vad begreppet personlighet är. LÄS MER

 4. 4. Rekryterares upplevelse av personlighetstest vid rekrytering : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Lovisa Sandell; Anna Vaim; [2019]
  Nyckelord :Personlighetstest; rekrytering; användbarhet; urvalsmetod; arbetsprestation; antaganden om arbetspsykologisk testning;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur rekryterare i Jönköpings län upplevde personlighetstestens användbarhet vid rekrytering. I den vetenskapliga litteraturen framkom en oenighet mellan forskare och yrkesverksamma samt en kritik mot rekryterares bristande kunskap om personlighetstest. LÄS MER

 5. 5. Vad krävs för att få jobbet? : En kvalitativ studie om anställningsbarhet i musikbranschen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Olesia Mikhajlovskaia; Valdemar Persson; [2019]
  Nyckelord :Musikbranschen; Anställningsbarhet; Rekrytering; Personlighet; Kompetens; Utbildning;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine which characteristics increase a person’s employability in the music industry, more specifically in the creative positions such as A&R, marketing and promotion. The study is qualitative and based on five interviews with people on recruiting positions, such as general managers and human resource managers, at different companies within the music industry. LÄS MER