Sökning: "primärvård"

Visar resultat 11 - 15 av 427 uppsatser innehållade ordet primärvård.

 1. 11. En jämförelse av blodtrycks- och kolesterolvärden hos patienter med hypertoni vid två hälsocentraler varav den ena har sjuksköterskeledd hypertonimottagning : En kvantitativ tvärsnittsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Eva-Marie T.Johansson; Maria Fagerberg; [2020]
  Nyckelord :blodtryck; hypertoni; hypertonimottagning; primärvård; sjuksköterskeledd;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Bakgrund: I Sverige har regeringen beslutat att genom fokus på primärvård förbättra folkhälsan. Fortfarande har 1,8 miljoner svenskar hypertoni, hälften står under behandling. I Gävleborg har antalet patienter med diagnosen ökat. LÄS MER

 2. 12. Uppfattningar om god arbetsmiljö och attraktivt arbete : - hos chefer och medarbetare på en svensk primärvårdsenhet

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Elin Kjellström; [2020]
  Nyckelord :employee; manager; primary health care; good work environment; perception; Medarbetare; chef; primärvård; god arbetsmiljö; uppfattning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Medarbetare och chefers arbetsmiljö är på många vis bristfällig. Trots att Sverige är långt gånget vad gäller arbetsmiljöarbete och hur hälsa främjas så pekar statistiken på annat, framförallt inom hälso- och sjukvårdssektorn. LÄS MER

 3. 13. Sjuksköterskans stöd till patienter med fetma : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Sheima Moradzada; Johanna Westrup; [2020]
  Nyckelord :fetma; hälsa; primärvård; sjuksköterska; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fetma är en kronisk sjukdom som ökar i Sverige. Komplexiteten bakom sjukdomen är stor, samtidigt som nationella riktlinjer för behandling av sjukdomen saknas. Sjuksköterskans insatser till patienter med fetma varierar, dock berör en stor del av insatserna viktnedgång. LÄS MER

 4. 14. Patientens upplevelse av trygghet i prehospital miljö : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Annie Skärlén; Malin Söderman; [2020]
  Nyckelord :Ambulances; Stress psychological; Patient Satisfaction; Patients psychology; Professional-Patient Relations; Ambulanser; Psykologisk stress; Patienttillfredsställelse; Patient psykologi; Vårdare-patientrelationer;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING   Bakgrund: Trygghet kan beskrivas som en säkerhet som varje person kan lita på och som medför en skyddande känsla. Patientens upplevelse från ambulansen har en stor påverkan på välbefinnande och livskvalitet efter vårdtidens slut. LÄS MER

 5. 15. Användning av ciprofloxacin i primärvård i region Sörmland

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

  Författare :Aleksandra Radivojevic; [2020]
  Nyckelord :Antibiotics; ciprofloxacin; resistance; mutation; treatment.;

  Sammanfattning : Introduction: Infections caused by bacteria can be treated with antibiotics. One type of antibiotic used to fight bacteria is ciprofloxacin, a group of fluoroquinolones. To prevent this, bacteria have developed resistance by mutating in various ways. LÄS MER