Sökning: "psykossjukdom"

Visar resultat 1 - 5 av 112 uppsatser innehållade ordet psykossjukdom.

 1. 1. Personers upplevelser av återhämtning efter förstagångsinsjuknande i psykos

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Matilda Elfving; [2023]
  Nyckelord :Experience; first-episode psychosis; recovery; Förstagångsinsjuknande i psykos; upplevelse; återhämtning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Årligen insjuknar 2000 personer i psykossjukdom i Sverige. Återhämtning följande förstagångsinsjukande i psykos är ett komplext fenomen där personens subjektiva upplevelser är avgörande för återhämtningen. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av fysisk aktivitet vid psykossjukdom : En sammanställning av patienters och sjuksköterskors upplevelser

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Maria Frejfors; Paulina Kristensson Alvarado; [2023]
  Nyckelord :Psychotic disorders; physical activity; motivation; individualization; social support; positive effects; health promotion; recovery.; Psykossjukdom; fysisk aktivitet; motivation; individualisering; socialt stöd; positiva effekter; hälsofrämjande; återhämtning.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter som lider av psykossjukdom är globalt förekommande. Konsekvenserna av sjukdomen kan vara både fysiska och psykiska och leda till förtidig död. Hos denna patientgrupp kan fysisk aktivitet generera i hälsofrämjande effekter och därför är det viktigt att sjuksköterskor arbetar motivationsinriktat. LÄS MER

 3. 3. Mentalisering, anknytning och känsloreglering hos personer med schizofrenispektrumdiagnoser

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Andrea Sandgren; Frida Österlund; [2022-02-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Enligt mentaliseringsteorin finns det samband mellan anknytning, mentalisering och känsloreglering. Denna studie syftade till att analysera huruvida anknytning, mentalisering och känsloreglering uppvisar de samband som teorin stipulerar i en grupp personer med schizofrenispektrumdiagnoser (SSD). LÄS MER

 4. 4. Stigmatisering av individer med schizofreni utanför vården : En deskriptiv litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap

  Författare :Luma Al- Barghouthi; Sarah Sager; [2022]
  Nyckelord :Schizophrenia; media; stigma; experiences; Schizofreni; media; stigmatisering; upplevelser;

  Sammanfattning : Background: Schizophrenia is a psychosis mental illness which the cognitive functions are somehow impaired. This sickness is still surrounded by prejudice, fear and ignorance.Aim: The aim of this descriptive literature study was to describe the experiences of stigma outside the hospital for people with schizophrenia. LÄS MER

 5. 5. Att leva med en förälder som lider av psykossjukdom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jannie Floberg Karlsson; Frans Blümke; [2022]
  Nyckelord :Anhörigerfarenheter; Erfarenheter; Förälder-Barn relation; Psykossjukdom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykossjukdom kan medföra en svår och långvarig problematik för den drabbade att hantera det dagliga livet och relationen till andra människor. Anhöriga till personer med psykossjukdom har ofta ett tungt ansvar i att ta hand om och förhålla sig till den sjuke. LÄS MER