Sökning: "psykossjukdom"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade ordet psykossjukdom.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av fysisk aktivitet vid omvårdnad av patienter med psykossjukdom : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Ronja Bernvi; Lina Ekengren; [2019]
  Nyckelord :Nurses’ experiences; nursing; physical activity; psychiatric nurse; psychosis; Fysisk aktivitet; omvårdnad; psykiatrisjuksköterska; psykossjukdom; sjuksköterskors erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning har visat goda effekter vid fysisk aktivitet hos patienter med psykossjukdom. Trots detta är fysisk aktivitet ett ämne och en komponent i behandling som inte prioriteras tillräckligt. Patienter med psykossjukdom lever ofta ett stillasittande liv där isolering är en del av symtombilden. LÄS MER

 2. 2. Att leva med en långvarig psykossjukdom : En kvalitativ litteraturstudie baserad på självbiografier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :My Arvidsson; Elin Alfson; [2019]
  Nyckelord :Allmänsjuksköterska; Långvarig psykossjukdom; Psykiatrisk vård; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år insjuknar ca 1000 personer i en långvarig psykossjukdom. Sjukdomen kan ge symtom som vanföreställningar, hörsel- och synhallucinationer, apati och viljelöshet. Sjuksköterskan är en stor del av livet för en person med långvarig psykossjukdom och måste därför vara medveten om sin vårdande hållning. LÄS MER

 3. 3. Att leva med schizofreni : En narrativ studie baserad på självbiografier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Lina Caesar Nilsson; Nicklas Hag Birkeland; [2019]
  Nyckelord :autobiographies; hallucinations; psychosis; schizophrenia; suicidal thoughts; hallucinationer; psykossjukdom; schizofreni; självbiografi; suicidtankar;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelser av att möta patienter med psykossjukdom inom den somatiska vården : En beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Michaela Öhman; Lisa Östergrens; [2019]
  Nyckelord :Nurses’ experience; psychotic disorder; somatic care; stigma; Psykossjukdom; sjuksköterskans upplevelser; stigmatisering; somatisk vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ungefär 2000 personer i Sverige insjuknar varje år i någon form av psykos. Psykossjukdom förknippas ofta med fördomar och stigmatisering. LÄS MER

 5. 5. Jag är inte min psykos : en litteraturstudie om erfarenheter av stigmatisering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Johanna Hansson; Lisa Jacobsson; [2019]
  Nyckelord :stigma; experience; psychosis; schizophrenia; discrimination;

  Sammanfattning : Background: Stigmatization of people with psychosis is a widespread and global issue that has been existing for a long time. While other psychological illnesses are getting less stigmatized, schizophrenia and psychosis tend to be unchanged. Aim: The aim of the study was to illuminate experiences of stigmatizations in people with psychosis. LÄS MER