Sökning: "reading learning"

Visar resultat 1 - 5 av 906 uppsatser innehållade orden reading learning.

 1. 1. Att göra det ena eller det andra? : En kvalitativ undersökning av SFI-lärares läs- och skrivutvecklande arbetssätt på studieväg 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Mohamad Mohamadali; [2023]
  Nyckelord :SFI; learning methods; writing development; reading development; literacy teaching; literacy; adult education;

  Sammanfattning : The aim of the study is to examine the teachers’ working methods for reading and writing development among adult learners who are at the beginning of their literacy development, as the methods for reading and writing development can vary depending on research, activities and teachers. Semi-structured interviews and observations are used to answer the research questions, and the data that emerges is processed with a thematic analysis method. LÄS MER

 2. 2. Ett, två, tre - alla ska mé : Effekten av den tillgängliga lärmiljön med koppling till den tidiga läsinlärningen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Josefin Lindoff; Camilla Riishøj; [2023]
  Nyckelord :adaptations; prerequisite for learning; special education teacher; early literacy; accessible learning environment; Anpassningar; förutsättning att komma till lärande; speciallärare; tidig läsinlärning; tillgänglig lärmiljö;

  Sammanfattning : Riishøj, Camilla och Lindoff, Josefin (2023). Ett, två, tre - alla ska mé. Effekten av den tillgängliga lärmiljön med koppling till den tidiga läsinlärningen. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Läsinlärningsmetoder : Vilka metoder används i praktiken?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Andreas Thomson; Matilda Lindstrand; [2023]
  Nyckelord :Läsinlärningsmetoder; läsinlärning; analytisk metod; syntetisk metod; läromedel;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka vilka läsinlärningsmetoder som används av F-3 lärare i en mellansvensk stad. Studien är kvantitativ och genomfördes med enkäter som skickades ut till ca 490 lärare som undervisar elever i F-3. Ramfaktorteorin är vald som teoretiskt perspektiv i studien. LÄS MER

 4. 4. Hur kan 2E-elever stöttas i sin läsutveckling?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Matilda Jönsson; Sofia Nordström; [2023]
  Nyckelord :2E – Reading disabilities – Reading development - Support - Gifted - Twice Exceptional;

  Sammanfattning : Twice Exceptional students, gifted students with learning disabilities, run a higher risk of becoming homebound and leaving primary school without grades. Supporting Twice Exceptional students in their reading development is a tricky track and research results are very limited. It is therefore necessary to contribute to new knowledge in the field. LÄS MER

 5. 5. Skönlitteraturens roll i NO-undervisning : Lärares syn på skönlitteratur i språk- och kunskapsutvecklande undervisning inom de naturorienterande ämnena i mellanåren

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Alicia Jonsson; [2023]
  Nyckelord :Language development; knowledge development; fiction; science subjects; Språkutvecklande; kunskapsutvecklande; skönlitteratur; naturorienterande ämnen;

  Sammanfattning :  This study aims to investigate how four teachers work with fiction in science lessons and the teachers' views on whether fiction promotes the students' language- and knowledge development within the nature-oriented subjects. The study's two questions are: ·      How do the teachers in the study implement fiction in teaching within the nature-oriented subjects? ·      In what/in what ways do the teachers in the study believe that fiction can influence students' knowledge development in the nature-oriented subjects?  The study is based on Cummins four field model and the sociocultural perspective with a main focus on the connection between language and learning and the concept scaffolding. LÄS MER