Sökning: "referensram marknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 172 uppsatser innehållade orden referensram marknadsföring.

 1. 1. Platsmarknadsföring på lokal nivå : En fallstudie av kommunerna i Värmland

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Julia Stadler; [2023]
  Nyckelord :place marketing; strategies; cooperation; unique selling points; USP; platsmarknadsföring; strategier; samverkan; unika konkurrensfördelar; USP;

  Sammanfattning : Konkurrensen mellan platser blir allt hårdare, därigenom har platsmarknadsföring fått en central roll. Det finns många strategier för platsmarknadsföring, denna studie antar ett kritiskt förhållningssätt till strategiers universella tillämplighet och argumenterar för att strategier måste anpassas till lokala förhållanden och en samhällskontext. LÄS MER

 2. 2. Återförsäljarens mixed branding strategier : Beslutsfattande vid exponering av lyxvarumärken i fysisk butik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Alexander Oberg; Michelle Edvinsson; Lamija Cekic; [2023]
  Nyckelord :Retailers; mixed branding; luxury fashion; marketing; visual merchandising; exposure and decision making; Återförsäljare; mixed branding; lyxmode; marknadsföring; visual merchandising; exponering och beslutsfattande.;

  Sammanfattning : Studien har med en kvalitativ ansats analyserat och diskuterat återförsäljarens beslutsfattande vid exponering och marknadsföring av lyxvarumärken, inom ramen för mixed branding strategier. Studiens syfte har grundat sig på att utforska tillvägagångssättet, hur återförsäljare tillämpar marknadsföringsstrategier och riktlinjer, samt återförsäljarens ansvar vid exponering och marknadsföring i fysisk butik. LÄS MER

 3. 3. Svenska e-handlares acceptans av metoder för datainsamling på Internet: En kvalitativ studie om e-handlares uppfattningar av påverkande faktorer vid utfasningen av third-party cookies

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Erik Eidmann; Karin Engdahl; [2023]
  Nyckelord :Unified Theory of Acceptance and Use of Technology; E-handel E-commerce; Allmänna Dataskyddsförordningen GDPR ; Third-Party Cookies; Teknologiacceptans Technology Acceptance; Walled Gardens; Universal ID; Privacy Sandbox; First Party Data; Online Advertising; Technology and Engineering; Business and Economics;

  Sammanfattning : E-handelsindustrin har länge använt sig av third-party cookies för att spåra internetanvändare, men 2024 kommer dessa att ha fasats ut från de största webbläsarna. Det nuvarande kunskapsläget kan varken besvara vad e-handlarna anser vara alternativ till third-party cookies eller vilka faktorer som leder till acceptans av dessa. LÄS MER

 4. 4. Convicted marketing content containing sexual depiction : An empirical study of social media platforms after a scandal's occurrence

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Elin Månsson; Gülay Edin; [2023]
  Nyckelord :Social media marketing; content analysis; sexual marketing; gender discrimination; scandals in marketing; Marknadsföring i sociala medier; innehållsanalys; sexuell marknadsföring; könsdiskriminering; skandaler inom marknadsföring;

  Sammanfattning : Title: Marketing content containing sexual depiction.- An empirical study of social media platforms after a scandal's occurrence. LÄS MER

 5. 5. Borde vi förlåta Margaux Dietz? En kvalitativ analys av Margaux Dietz kriskommunikation efter den kritiserade videon

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Julia Gersér; Elvira Söderberg; [2023]
  Nyckelord :strategisk kommunikation; personliga varumärken; kriskommunikation; image repair theory; retorisk analys; strategic communication; personal brand; crisis communication; rhetorical analysis; Social Sciences;

  Sammanfattning : Befintlig forskning om kriskommunikation utgår vanligtvis från ett organisatoriskt perspektiv, denna studie fokuserar istället på personliga varumärken. Tack vare influencer marketings framväxt har personliga varumärken fått en allt större betydelse inom marknadsföring idag. LÄS MER