Sökning: "rektorsprogrammet"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet rektorsprogrammet.

 1. 1. Fritidshemmets utrymme i rektorsutbildningen : en undersökning om hur rektorerna genom rektorsutbildningen förbereds för att leda fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Louise Sand; Anna Olofsson; [2020]
  Nyckelord :Fritidshem; rektor; rektorsutbildning; ledarskap; erfarenhet; förändring över tid; utbildningsbakgrund;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur väl förberedda de medverkande rektorerna upplever sig vara att leda fritidshemmet, efter avslutad rektorsutbildning. Vidare undersöker vi om fritidshemmet har fått mer utrymme i rektorsprogrammet i takt med att styrdokumenten blivit tydligare kring fritidshemmets uppdrag. LÄS MER

 2. 2. Specialpedagogers arbete med skolutveckling

  Master-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Hult Nilsson; [2020]
  Nyckelord :collaboration; distinct management; mandate; pedagogical leadership of principals; school development; special educator;

  Sammanfattning : Abstract Bakgrunden till föreliggande studie är att skolutveckling är ett område som ofta prioriteras bort för specialpedagoger framför andra specialpedagogiska arbetsuppgifter som undervisning enskilt eller i grupp, dokumentation eller andra administrativa arbetsuppgifter. Detta gjorde mig intresserad av att undersöka hur specialpedagogens kunskaper kommer till användning inom skolutveckling. LÄS MER

 3. 3. Vilken rektor önskas? En kvalitativ studie av den statliga rektorsutbildningen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johanna Alkeberg; [2019]
  Nyckelord :Rektorsprogrammet; förvaltningschef; styrning; ledning; Bacchi; rektor; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine the governance of the education for principals, and what type of manager for Swedish schools the content of the education represents. The different manager types is influenced by Lennart Lundquists theory of five managers for the public sector. LÄS MER

 4. 4. Specialpedagog – spindel, brandman och troll-konstnär En studie om några specialpedagogers uppdrag i förhållande till sin utbildning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Susanne Svensson; [2018]
  Nyckelord :elevhälsa; proaktivt; relationskompetens; skolutveckling; speciallärare; specialpedagog;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag Studiens resultat belyser variationen i det specialpedagogiska uppdraget mellan tre skolor. Genom analys av specialpedagogernas yrkesupplevelser bidrar studien med kunskap om vad det specialpedagogiska uppdraget kan inrymma i förhållande till den kunskapskompetens som förmedlas under Malmö högskolas specialpedagogutbildning. LÄS MER

 5. 5. Systematiskt kvalitetsarbete - Hur gör man egentligen? En studie om hur förskollärare arbetar med systematiskt kvalitetsarbete inom förskolan och hur specialpedagogens kompetens tas tillvara

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anna-Karin Lövquist; [2018]
  Nyckelord :Förskola; förskollärare; organisationsutveckling; specialpedagog; systematiskt kvalitetsarbete;

  Sammanfattning : Studien belyser hur förskollärarna i min studie arbetar med det systematiska kvalitetsarbetet och vilken kunskap de anser sig behöva i detta arbete. Studien avser även att belysa specialpedagogens roll i det systematiska arbetet och huruvida specialpedagogens kompetenser som organisationsutvecklare används. LÄS MER