Sökning: "relationsmarknadsföring tjänsteföretag"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden relationsmarknadsföring tjänsteföretag.

 1. 1. Är ett knapptryck mer värt än ett handslag? : En fallstudie inom banksektorn med inriktning relationsmarknadsföring

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Hanna Persson; Emilia Andersson; [2019]
  Nyckelord :Customer relations; Service quality; Servicescape; Value; Loyalty; Kundrelationer; Servicekvalitet; Servicelandskap; Värde; Lojalitet;

  Sammanfattning : Syfte och forskningsfrågor: Syftet är att undersöka tjänsteföretags insatser för att skapa servicekvalitet och goda kundrelationer, med hänsyn till de möjlighet som den digitala utvecklingen medför. 1. Vilka insatser står i centrum för det fysiska mötet respektive virtuella kontakterna? 2. LÄS MER

 2. 2. Hur arbetar tjänsteföretag med relationsmarknadsföring och sales promotion?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Nelly Olsson; Cajsa Fernström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Game on med gamification : En kvalitativ studie om hur gamification kan påverka kundrelationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Douglas Norring; Daniel Andersson; [2018]
  Nyckelord :Gamification; marketing;

  Sammanfattning : Kundrelationer har länge varit ett av de främsta marknadsföringsmålen för företag och begreppet relationsmarknadsföring har funnits i över trettio år. Kundrelationer skapar en nära relation mellan kunden och företag, vilket har potential att gynna båda parterna. LÄS MER

 4. 4. Key Account Managements värde för säljande tjänsteföretag

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten

  Författare :Magnus Grönhult; Felicia Karlsson; [2015]
  Nyckelord :KAM; Key Account Management; Key Account Manager; Business-to-business; Value creation; Value; KAM; Key Account Management; Key Account Manager; Business-to-business; Värdeskapande; Värde;

  Sammanfattning : Att skapa starka och långsiktiga relationer till sina kunder har för företag blivit en nödvändighet i den industriella marknadsföringen, där relationerna i sig själva kan ses som den viktigaste tillgången för verksamheten. Från området inom relationsmarknadsföring har Key Account Management vuxit fram och blivit ett populärt begrepp, där en koncentrerad mängd av företagets kunder prioriteras högre än övriga. LÄS MER

 5. 5. Från oberoende till beroende? En studie av mindre revisionsbyråers tjänsteutveckling

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Matilda Lindroth; Therese Svantesson; [2014]
  Nyckelord :Konsulttjänster; Revisionsplikt; Revisor; Rådgivning; Tjänsteerbjudande.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Att beskriva och förklara hur mindre revisionsbyråers tjänsteerbjudande har påverkats av att revisionsplikten avskaffats för mindre aktiebolag. För att kunna förklara detta undersöker vi också varför revisionsbyråernas utveckling ser ut som den gör. LÄS MER