Sökning: "relationsmarknadsföring tjänsteföretag"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden relationsmarknadsföring tjänsteföretag.

 1. 1. Game on med gamification : En kvalitativ studie om hur gamification kan påverka kundrelationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Douglas Norring; Daniel Andersson; [2018]
  Nyckelord :Gamification; marketing;

  Sammanfattning : Kundrelationer har länge varit ett av de främsta marknadsföringsmålen för företag och begreppet relationsmarknadsföring har funnits i över trettio år. Kundrelationer skapar en nära relation mellan kunden och företag, vilket har potential att gynna båda parterna. LÄS MER

 2. 2. Key Account Managements värde för säljande tjänsteföretag

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten

  Författare :Magnus Grönhult; Felicia Karlsson; [2015]
  Nyckelord :KAM; Key Account Management; Key Account Manager; Business-to-business; Value creation; Value; KAM; Key Account Management; Key Account Manager; Business-to-business; Värdeskapande; Värde;

  Sammanfattning : Att skapa starka och långsiktiga relationer till sina kunder har för företag blivit en nödvändighet i den industriella marknadsföringen, där relationerna i sig själva kan ses som den viktigaste tillgången för verksamheten. Från området inom relationsmarknadsföring har Key Account Management vuxit fram och blivit ett populärt begrepp, där en koncentrerad mängd av företagets kunder prioriteras högre än övriga. LÄS MER

 3. 3. Från oberoende till beroende? En studie av mindre revisionsbyråers tjänsteutveckling

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Matilda Lindroth; Therese Svantesson; [2014]
  Nyckelord :Konsulttjänster; Revisionsplikt; Revisor; Rådgivning; Tjänsteerbjudande.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Att beskriva och förklara hur mindre revisionsbyråers tjänsteerbjudande har påverkats av att revisionsplikten avskaffats för mindre aktiebolag. För att kunna förklara detta undersöker vi också varför revisionsbyråernas utveckling ser ut som den gör. LÄS MER

 4. 4. Förtroendeskapande mellan företag och kunder : en kvalitativ studie om hur sex svenska företag ser på förtroendeskapande gentemot kunder. 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Erika Gustafsson; Johanna Liikamaa; [2014]
  Nyckelord :Confidence; trust creation; relationship marketing; consumer behaviour; customer loyalty; competition; marketing.; Förtroende; förtroendeskapande; relationsmarknadsföring; konsumentbeteende; kundlojalitet; konkurrens; marknadsföring.;

  Sammanfattning : Kurs: 2FE73E, Examensarbete i företagsekonomi med inriktning marknadsföring, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet. Författare: Johanna Liikamaa & Erika Gustafsson Handledare: Leif Marcusson Examinator: Richard Owusu Uppsatsens titel: Förtroendeskapande mellan företag och kunder: en kvalitativ studie om hur sex svenska företag ser på förtroendeskapande gentemot kunder. LÄS MER

 5. 5. Customer relationship management : en studie på Carpenter Powder Products

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Robin Larsen; Sandra Borszeki; [2013]
  Nyckelord :Relationsmarknadsföring; kundrelationer; CRM; B2B.;

  Sammanfattning : Frågeställningar:- Hur arbetar Carpenter Powder Products och deras anställda med att upprätthålla relationerna till sina kunder?- Vilka faktorer ser Carpenter Powder Products anställda som de viktigaste i en affärsrelation?Syfte: Syftet är att kartlägga hur de anställda på Carpenter Powder Products arbetar med att upprätthålla relationerna till sina kunder samt vilka faktorer som är viktigast inom affärsrelationer. Detta för att skapa en djupare inblick i hur ett industriellt företag inom en B2B bransch arbetar med sina kundrelationer. LÄS MER