Sökning: "religion flykting"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden religion flykting.

 1. 1. Skyddsfaktorer som påverkar psykisk hälsa och välbefinnande hos ensamkommande barn : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Mohammad Vojdani Moghaddam; [2018]
  Nyckelord :unaccompanied; refugee; children; mental health; protection factors; ensamkommande; flykting; barn; psykisk hälsa; skyddsfaktorer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet ensamkommande barn som söker asyl i Europa har ökat de senaste decennier och nådde sin topp hittills år 2015 med 90 000 ensamkommande asylsökande av vilka 35 000 kom till Sverige. Ensamkommande som flydde krig, konflikter och fattigdom. LÄS MER

 2. 2. Integrationspolitikens utmaningar på kommunal nivå : En studie om immigranter i Sjöbo och Åstorp

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Klas Holm; [2018]
  Nyckelord :integration; integrationspolitik; statsvetenskap; statskunskap; politik; Åstorp; Sjöbo; Skåne; Sverige; Socialdemokraterna; Moderaterna; Sverigedemokraterna; S; M; SD; invandring; invandrare; invandra; immigranter; immigrant; migration; emigrering; emigrera; flykting; flyktingar; flyktingkrisen; 2015; Syrien; Afghanistan; Irak; Iran; Turkiet; Polen; Europa; Kina; Colombia; Asien; mellanöstern; EU; svenska; svenska för invandrare; SFI; Sydamerika; Afrika; Eritrea; Holland; Nederländerna; intervju; intervjuer; enkät; enkäter; enkätundersökning; enkätundersökningar; kvalitativ; kvantitativ; statistik; partier; parti; utvandring; utvandra; segregation; integrera; segregera; integrering; segregering; kommun; kommuner; ålder; kön; islam; muslim; religion; religiös; muslimer; tid; anpassning; assimilering; assimilera; regression; analys; graf; analyser; regressioner; grafer; Will Kymlicka; Will; Kymlicka; politisk teori; teori; filosofi; dynamik; dynamisk; effektiv; anspråk; anspråken; mångkultur; vädjan; inkludering; inkludera; medborgarskap; medborgare; utbildning; arbete; symboler; autonomi; minoritet; minoriteter; stat; politiker; ursprung; kultur; kulturell; kulturellt;

  Sammanfattning : Invandringen till Sverige har ökat de senaste åren och i samband med flyktingkrisen 2015 steg antalet nyanlända dramatiskt. Denna utveckling har orsakat debatt om immigranters rättigheter och krav för integration som staten bör ställa för att utveckla integrationen av immigranter i det svenska samhället. LÄS MER

 3. 3. ”Invandrare är ju också utvandrare…” : En kvalitativ studie om högutbildades uppfattningar om invandring.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

  Författare :Karin Granat; Linda Stenskog; [2016]
  Nyckelord :Invandrare; flykting; diskriminering; vi och dem; SOM-undersökning;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att studera uppfattningar om invandring och skapandet av vi och dem genom att problematisera kvantitativ forskning. Vi har använt oss av kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. Forskning visar att klasstillhörighet påverkar människors attityder. LÄS MER

 4. 4. Australiens osynliga flyktingar : en politisk diskursanalys av australiensisk immigrationspolicy utifrån Giorgio Agambens diskussion om biopolitik

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Elisabet Ydman; [2016]
  Nyckelord :immigrationspolitik; båtflyktingar; gränssäkerhet; Giorgio Agamben; biopolitik; Australien; politisk diskurs; mänskliga rättigheter; human rights; Philosophy and Religion; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i en bakgrund i Australiens omstridda immigrationspolitik undersöker den här uppsatsen den politiska processen runt policyn the Regional Resettlement Arrangement – en överenskommelse mellan Australien och Papua Nya Guinea om regionens hantering av båtflyktingar och människosmuggling. Syftet med uppsatsen är att genom ett konkret fall få en djupare inblick i relationen mellan stat och flykting i den juridisk-politiska ord-ningen. LÄS MER

 5. 5. Välkommen? : en politisk innehållsanalys av debatten kring migration i Storbritannien

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Mattias Svan; [2016]
  Nyckelord :EU; mänskliga rättigheter; human rights; kultur; medborgarskap; nationalism; värdesamhälle; Storbritannien; migrant; Migration; flykting; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : Det här är en uppsats som behandlar den migrationspolitiska debatten i Storbritannien mellan december 2012 till december 2015. Det görs genom en kritisk politisk innehålls-analys av material som består främst av ledar- och opinionssidor på fyra av landet största nyhetstidningar. LÄS MER