Sökning: "ska d"

Visar resultat 16 - 20 av 918 uppsatser innehållade orden ska d.

 1. 16. Tvångsäktenskap i Afghanistan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Agha Toorpiki; [2019]
  Nyckelord :Afghanistan; afghansk lag; Heder; Kvinnorrättigheter; tvångsäktenskap; sharialagar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trots att Afghanistan har ratificerat kvinnokonventionen, d v s förpliktat sig att följa konventionen, förekommer det dagligen tvångsäktenskap i Afghanistan. Syfte: I denna uppsats har jag belyst vilka faktorer, som kan ligga till grund för att tvångsäktenskap (fortfarande) existerar i Afghanistan. LÄS MER

 2. 17. Integrating IFC Models and Virtual Reality for Indoor Lighting Design

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :André Wisén; [2019]
  Nyckelord :BIM; IFC; VR; Lighting Design; Data Interoperability; BIM; IFC; VR; Belysning; Datainteroperabilitet;

  Sammanfattning : Previous research has studied the use of Building Performance Simulations (BPS) tools withBuilding Information Modeling (BIM). BPS can be used to visualize and evaluate the designof buildings. Virtual Reality (VR) can be used as a BPS tool for designing indoor lighting. LÄS MER

 3. 18. Seating in Autonomous Trucks : Design of Driver Seating for Autonomous Long Haulage Trucks

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Amanda Wikberg; Therese Andersson; [2019]
  Nyckelord :Technical design; ergonomics; autonomous vehicles; truck; driver s seat; msc; interior; vehicles; future; product design; demand identification; user experience; Teknisk design; ergonomi; autonoma fordon; lastbil; civilingenjör; interiör; fordon; framtid; produktdesign; behovsidentifiering; användarupplevelse;

  Sammanfattning : The biggest shift in the automotive industry lies ahead. Autonomous vehicles create both curiosity and skepticism among drivers and people around. Autonomous vehicles, more specifically trucks, will not be utterly self-driving overnight. The whole transformation will take place in different phases. LÄS MER

 4. 19. In Vitro Evaluation of Laser Induced Fluorescence for Aided Caries Excavation (FACE)

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Mattias Tagesson; Hedvig Olsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: att utvärdera tillförlitligheten hos laserinducerad fluorescens som hjälpmedel vid kariesexkavering (FACE), och om FACE kan användas som ett komplement till befintliga kliniska diagnostiska metoder för att bestämma när kariesskadan är färdigexkaverad. Material och metod: två experimentprotokoll utvecklades. LÄS MER

 5. 20. ”Helikopterperspektiv” i arbetet mot allvarliga körskador : en kvalitativ studie om arbetet mot allvarliga körskador hos Svenska kyrkans skogscertifiering enligt ”lärande organisation”

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Ricarda Schultz; [2019]
  Nyckelord :allvarliga körskador; den femte disciplinen; den lärande organisationen; entreprenörskap; organisationsstruktur; skogscertifiering; skogsåtgärder;

  Sammanfattning : Markskador,så kallade allvarliga körskador,i samband med skogsåtgärdersomgallring, slutavverkning och markberedningär ett allmänt och känt problem.Allvarliga körskador kan innebära grav påverkan på miljön, exempelvis urlakning av giftiga ämnen som kvicksilver i vattendragdär de utgör stor risk för människors hälsa. LÄS MER