Sökning: "sociala ungdomar"

Visar resultat 21 - 25 av 999 uppsatser innehållade orden sociala ungdomar.

 1. 21. ”Ett slag i ansiktet, här kom verkligheten” : en kvalitativ intervjustudie om ungdomars upplevelse av livsfasen och det skolsociala stödet

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Fredrika Jevrell; Hanna Söderberg; [2020]
  Nyckelord :School social support; Adolescens; Mental health; Lifecourse; Skolsocialt arbete; Ungdomar; Psykisk ohälsa; Livsfas;

  Sammanfattning : Statistiken visar att den psykiska ohälsan hos ungdomar ökar. Rapporter, teorier och tidigare forskning pekar på att övergången mellan barn och vuxen är skör och att skolan har en stor betydelse för individen. Denna studie syftar till att undersöka ungdomens upplevelser av nuvarande livsfas samt av det skolsociala stödet. LÄS MER

 2. 22. NATIONELL IDROTTSUTBILDNING; VEM FÅR PLATS? : Social bakgrund hos fotbollselever vid Nationella idrottsutbildningar.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Britta Elsert Gynning; [2020]
  Nyckelord :Idrottskapital; NIU-elever; social bakgrund; social snedrekrytering; socioekonomi.;

  Sammanfattning : Bakgrund: De Nationella idrottsutbildningarna [NIU] utformades för att göra specialidrotten på gymnasiet mer elitfokuserad. Inom både utbildningssystemet och idrottsvärlden finns en social snedrekrytering som innebär att individer med den högsta sociala positionen gynnas mest. LÄS MER

 3. 23. En värld full av möjligheter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Cedergren Johanna; Doukali Julia; [2020]
  Nyckelord :bristyrkenområden; påverkansfaktorer; ungdomar; vägledning; arbetsmarknad;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka hur arbetsmarknadens behov av kvalificerad arbetskraft har påverkat ungdomars gymnasieval samt på vilka sätt studie- och yrkesvägledare arbetar för att möta denna problematik. Studien utgår från kvalitativa intervjuer med sammanlagt åtta informanter, fyra elever samt fyra studie- och yrkesvägledare. LÄS MER

 4. 24. Ungdomars attityder till klotter : En undersökning av klottrets försvinnande, vart har det flyttat och varför?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Mathilda Hendin Hoeckr; [2020]
  Nyckelord :klotter; ungdomar; graffiti; sociala medier;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks gymnasieungdomars attityder till klotter i skolmiljö. I studien har 20 gymnasieelever från två olika skolor och gymnasieprogram intervjuats, och som komplement till intervjustudien har observationer genomförts på de båda skolorna. Observationsstudien visar att skolmiljöerna är så gott som rena från klotter. LÄS MER

 5. 25. En litteraturstudie om institutionsplacerade ungdomars hälsa samt betydande relationer under vårdperioden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Rebecca von Rosen; Kosovare Sadrijaj; [2020]
  Nyckelord :Avvikande beteende; Betydande relationer figurer; Ungdomar i riskzonen; Ungdomar på institution; Självkänsla;

  Sammanfattning : 6,3 % av Sveriges ungdomar i åldern 13 – 19 år anmäls varje år till socialtjänsten. Anmälningarna beror i första hand på att ungdomarna har uppvisat bland annat skolrelaterade problem eller ett kriminellt beteende. LÄS MER