Sökning: "Näthat"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade ordet Näthat.

 1. 1. "Vissa är idioter, man kan inte stoppa dem" - En kvalitativ studie om unga mäns syn på näthat

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Matilda Bergman; Louise Idebäck; Fabian Wennerbeck; [2019-02-07]
  Nyckelord :Näthat; nätmobbning; sociala medier; fokusgrupp; intervju; generation z; män; genus; maskulinitet; disinhibition;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka hur unga män förhåller sig till näthat som fenomen i sociala medier.Teori: The Online Disinhibition Effect, Genusteori, Maskulinitetsteori.Metod: Kvalitativa intervjuer i kombination med en kvalitativ fokusgrupp. LÄS MER

 2. 2. #metoo och ett förklätt missnöje : en studie av kritikstormen efter ett omdebatterat avsnitt av Uppdrag Granskning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Sarah Gullberg; [2019]
  Nyckelord :Journalistik; Näthat; Systerskap; Feminism; #metoo; Missnöje; Demokrati; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att studera den kritik som riktades mot en kvinnlig journalist i ett laddat politiskt läge, det vill säga #metoo, och samtidigt studera hur feminism avtecknar sig i detta. Ett samhälle där kommentarsfält har blivit en etablerad arena för offentlig diskussioner, innebär ökad utsatthet för journalister. LÄS MER

 3. 3. En rättssociologisk studie om näthat utifrån nätvandrares och chattstöds perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Sofia Pettersson; Ambjörn Ingvaldson; [2018]
  Nyckelord :Anonymous; “chatsupporters”; cyberbullying; gender; intersectional; legal norms; neutralization techniques; norms; “nätvandrare”; social norms; power structure; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to gain a greater understanding of how “nätvandrare” and “chat supporters” experience the problem of cyberbullying based on a norm perspective. We are using these two groups as temperature sensors. We are studying young people from “Nätvandrare” and “chatsupporters” point of view. LÄS MER

 4. 4. Black Mirror : näthat “on steroids”

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Nilufar Salehi; Linnéa Alicia Susanne Håkansson; [2018]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Det digitaliserade hatet: en kvalitativ studie gällande dataspels självreglering av näthat.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Anton Johansson; [2017]
  Nyckelord :cyberbullying; gaming; online hate; self-regulation; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to explore cyberbullying and online hate in games with a focus on how the game developers attempt to self-regulate this hate. With the Swedish laws not being in place to protect the victims and sanctioning the offenders this aspect is a clear example of in-formal control. LÄS MER