Sökning: "träning koordination"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden träning koordination.

 1. 1. Förekomst av träning och fysisk aktivitet inom särskilda boenden för äldre i Örnsköldsviks kommun En kvantitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Idrottsmedicin

  Författare :Martin Lindgren; [2020]
  Nyckelord :physical activity; elderly; strength training; Fysisk aktivitet; äldre vuxna; styrketräning.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sveriges befolkning blir allt äldre eftersom levnadsvillkoren har blivit bättre, det påverkar de äldres hälsa och andelen äldre ökar. Vid ökad ålder sker det fysiologiska förändringar i kroppen som påverkar hälsan vilket kan innebära minskad kraft, långsamma rörelser och försämrad koordination som ger funktionella begränsningar för individen i vardagen. LÄS MER

 2. 2. Effekter av avsutten träning på ryttares sits och inverkan

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Zarina Björklund; [2020]
  Nyckelord :häst; sits; oliksidighet; ryttare;

  Sammanfattning : The horse is used today mainly for leisure and sport, but also in health care and therapy. More than 500,000 Swedes are employed in the horse industry, in competition or leisure activities, and equestrian sports are the second largest sport in terms of training and competition among women aged 7–70. LÄS MER

 3. 3. Går det att förbättra postural kontroll och ankelproprioception genom balansträning på stabilt respektive instabilt underlag hos friska unga vuxna? : En randomiserad kontrollerad pilotstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Gustav Oscarsson; Patric Johansson; [2019]
  Nyckelord :Balansträning; Instabilt underlag; Posturalt svaj; Proprioception; Stabilt underlag.;

  Sammanfattning : Inledning: Balans eller postural kontroll är en fundamental sensomotorisk funktion för att kunna hålla sig upprätt. Ett viktigt sensoriskt system för den posturala kontrollen är proprioceptionen, vilken bidrar till god precision, ledstabilitet, koordination och balans vid rörelse. LÄS MER

 4. 4. Påverkar en maxning i stöt efterföljande prestation i en högintensiv styrketräningssekvens, hoppförmåga och självrapporterad muskeltrötthet : En crossoverstudie av Crossfitatleter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Sandra Gullberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Crossfit är en högintensiv träningsform som blivit populär på senare år i alla åldrar för att hålla sig i form. Crossfit använder sig både av anaerob och aerob träning där uthållighet, styrka, explosivitet, balans och koordination kombineras på olika sätt. LÄS MER

 5. 5. Är plyometrisk träning eller explosiv styrketräning bäst för att utveckla explosivitet mätt i vertikal hoppförmåga? : En fem veckors interventionsstudie av judoutövare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Mattias Karlsson; [2016]
  Nyckelord :Plyometri; Explosivitet; Judo; Spänst; Styrketräning;

  Sammanfattning : Judo är en kampsort där snabba riktningsförändringar, explosiva tekniker och koordination är viktiga framgångsfaktorer. Traditionell judoträning syftar inte till att träna specifika förmågor, utan mer att skapa en helhet där kroppens muskler samarbetar optimalt för att genomföra komplexa tekniker. LÄS MER