Sökning: "vad är Kulturmönster"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden vad är Kulturmönster.

 1. 1. Partyprinsessor : om unga kvinnors identitetsarbete och självpresentation och om hur skapandekraften kan användas i bildämnet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/Konstfack

  Författare :Ingela Sjösten; [2006]
  Nyckelord :identitetsarbete; identiteter; unga kvinnor; självpresentation;

  Sammanfattning : Den unga kvinnokroppen som bärare av dolda kulturmönster kan betraktas som ett informationssystem över den kultur vi lever i. Idag är unga kvinnor alltmer utlämnade till starka marknadskrafter och identitetsarbetet har komplicerats av en rad olika faktorer. LÄS MER

 2. 2. Att uppleva hälsa och ohälsa i ett nytt land

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

  Författare :Annette Hemberg; Amira Veletanlic; [2006]
  Nyckelord :litteraturstudie; upplevelse; hälsa; ohälsa; immigranter; annan kulturell bakgrund; Sverige; tillhörighet; främlingskap; förståelse;

  Sammanfattning : Hälsa är ett centralt begrepp för sjuksköterskan. Det finns många definitioner av begreppet men vad som betraktas som hälsa varierar från individ till individ och är förknippat med grundläggande värderingar och kulturmönster. Det finns också många faktorer som kan påverka hälsan. LÄS MER

 3. 3. Bröd och skådespel åt folket : En kvalitativ analys av realityserien Paradise Hotel och en diskussion om TV4:s och medborgarens roll i offentligheten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Daniel Andersson; Jon Karl Ivan Mattsson; [2005]
  Nyckelord :könsroller i TV; genus; kroppsuppfattning; kulturmönster; TV-program; dokusåpor; Gender studies; Genusvetenskap; Press and communication sciences; Journalistik; media; kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Problem: Underhållningsutbudet i TV ökar och televisionens möjligheter att stimulera till debatt och fungera som kunskapskälla riskerar att försvagas. Paradise Hotel, en så kallad realityserie, sändes flitigt i TV4 under våren 2005. LÄS MER

 4. 4. Hatbrott mot homosexuella - Homsexuellas utsatthet och skydd i samhället

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Karolina Densert; [1999]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Homosexualitet har funnits genom alla tider. Ibland har det bemötts som något helt naturligt och som en del av den naturliga sexualiteten, men oftast som något onormalt och fel. I vår tid har attityden mot homosexuella förändrats radikalt. LÄS MER