Sökning: "vocational competence"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden vocational competence.

 1. 1. Kritiskt tänkande i samhällskunskap : En analys av läroböcker i samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Jonathan Andersson; [2021]
  Nyckelord :civics; critical thinking; textbooks; upper secondary school; civic competence; samhällskunskap; kritiskt tänkande; läroböcker; gymnasiet; medborgarkompetens;

  Sammanfattning : Uppsatsen avser att undersöka hur läroböcker förbereder ungdomar för de samhällsutmaningar som finns. Med samhällsutmaningar menas den ökade mängd information och informationsflöde som finns i samhället. LÄS MER

 2. 2. Yrkeslärares erfarenheter av yrkeskompetensutveckling : – En intervjustudie på Industritekniska programmet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Petter Hedqvist; [2021]
  Nyckelord :Continuing professional development; vocational teacher; industry in development; sociocultural perspective; high school; yrkeskompetensutveckling; yrkeslärare; industri i utveckling; sociokulturellt perspektiv; gymnasium;

  Sammanfattning : Utvecklingen inom industribranschen sker snabbt där maskiner, processer och fabriker blir både mer komplexa och mer avancerade. Industribranschen ställer höga krav på de som ska arbeta inom industrin och det ställer nya krav på yrkeslärarna som ska utbilda den framtida arbetskraften. LÄS MER

 3. 3. Lärande i mötet med JohnHolland : En intervjustudie om intresseinventering somkompetensutveckling

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Thor Pleijel; [2021]
  Nyckelord :career assessment; person-environment fit; RIASEC; Vägvisaren; kompetens; intresseinventering; yrkesval;

  Sammanfattning : Interests are often considered a key element in vocational choices and are often used in both structured and free forms of career assessment. This master level thesis seeks to view the interest inventory Self-Directed Search as a process of learning and competence development. LÄS MER

 4. 4. Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse från utbildning till anställning : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Kimberly Carlstedt; Nimit Thepthida; [2020]
  Nyckelord :A literature review; experience; newly graduated nurse; transition; Litteraturöversikt; nyutexaminerad sjuksköterska; upplevelse; övergång;

  Sammanfattning : Bakgrund: Efter avslutad sjuksköterskeutbildning kan en legitimation ansökas om från socialstyrelsen som garanterar tillräcklig kompetens och färdigheter för yrket. Sjuksköterskeutbildningen är i konstant behov av korrigering till följd av sjukvårdens kontinuerliga kunskapsutveckling samt stora krav på kvalité och effektivitet som samhället ställer. LÄS MER

 5. 5. Identifying & Evaluating SystemComponents for Cognitive Trustin AI-Automated Service Encounters : Trusting a Study- & Vocational Chatbot

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik; Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

  Författare :Joakim Eklund; Fred Isaksson; [2019]
  Nyckelord :Trust; Automation; Service Encounters; Human-Computer-Interaction; Social Chatbot; Benevolence; Integrity; Ability; Transparency; Biases; System Performance.;

  Sammanfattning : The intensifying idea that AI soon will be a part of our everyday life allows for dreams about the complex relationship we one day could have with non-biological social intelligence. However, establishing societal and individual acceptance of AI-powered autonomy in disciplines built upon to the reliance to human competence raises a number of pressing challenges. LÄS MER