Sökning: "workout clothes"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden workout clothes.

 1. 1. Passform på shorts : En studie om grensömmar och passformens utformning på träningsshorts för kvinnor.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Linda Vuolle; [2020]
  Nyckelord :Shorts; Workout clothes; Fitting; Crotch seam; 3D- Simulation; Shorts; Träningskläder; Avprovning; Grensöm; 3D-Simulering;

  Sammanfattning : I den här kandidatuppsatsen inom Designteknik ska passform på shorts utforskas. I rapporten undersöks grensömmars passform i komfort, visuellt och under fysiska avprovningar. Olika faktorer som påverkar grensömmars passformsproblem analyseras. LÄS MER

 2. 2. Att designa brandade kläder till en friluftsanläggning som besökarna vill köpa och använda

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Sanna Skoog; [2020]
  Nyckelord :promo wear; branded clothing; outdoor clothing; workout clothes; design process; marketing; outdoor facility; profilkläder; brandade kläder; friluftskläder; träningskläder; designprocess; marknadsföring; friluftsområde
;

  Sammanfattning : Brandade kläder beskrivs som "kläder som används internt eller externt i syfte att understödja eller förstärka företagets eller organisationens profil, med syftet att uppnå ökad konkurrenskraft". Syftet med denna studie var att designa brandade kläder som speglar friluftsanläggningen Mattilas varumärke och som kan säljas till dess besökare. LÄS MER

 3. 3. Marknadsföringsstrategier

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :Cecilia Braun Holm; Anna Vecchi; Louise Al Berakdar; [2012]
  Nyckelord :Sportlife; femte P:et; varuplacering; sales; marketing; marketing strategies; workout clothes; marketing mix; the fifth P; qualitative website; benchmarking; target audience; marketing manager; product placement; word of mouth; försäljning; marknadsföring; marknadsföringsstrategier; träningskläder; marknadsföringsmix; kvalitativ hemsida; målgrupp; marknadsföringsansvarig; mun till mun;

  Sammanfattning : Bakgrunden till detta arbete ligger i att Sportlife kommit ut med en egen kollektion med träningskläder. Problematiken är att den inte nått ut i den omfattningen som ledningen önskat. Metoden som beskrivs i denna rapport är intervjuer samt enkätundersökningar. LÄS MER