Sökning: "ångestsyndrom"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade ordet ångestsyndrom.

 1. 1. Rumineringsfokuserad KBT för depression, ångest och insomni - tidiga tecken på behandlingseffekt av en transdiagnostisk gruppbehandling i primärvårdskontext

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Felicia Dunér; Linnea Modén; [2019]
  Nyckelord :rumineringsfokuserad kognitiv beteendeterapi; RFKBT; repetetivt negativt tänkande; RNT; transdiagnostik; samsjuklighet; depression; ångestsyndrom; insomni; sömnspecifik oro; generell oro.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. ATT BÖRJA LEVA IGEN, MAN KAN INTE BARA FALLA IHOP OCH DÖ : Ur fem unga kvinnors självbiografier om kampen mot ångest och vägen tillbaka

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Maja Okmark; Elin Vahtera; [2019]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; självbiografi; unga kvinnor; upplevelser; ångest;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt fler unga vuxna diagnostiseras med ångestsyndrom och denna ökning är inget som beräknas avta inom den närmaste framtiden. Risken att unga kvinnor drabbas av ångest är dubbelt så hög som för unga män. LÄS MER

 3. 3. Är co-rumination en riskfaktor för psykisk ohälsa?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Chrissie Smith; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Den psykiska ohälsan hos barn och ungdomar ökar och främst ökar depression och ångestsyndrom. Co-ruminering innebär att tillsammans med andra omfattande diskutera problem utan att lösa problemen och fokus är på orsaker, konsekvenser och negativa känslor. LÄS MER

 4. 4. Deprimerade barn och ungdomar : En fördjupad litteraturstudie om socionomens perspektiv i behandling

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Maria Dahlqvist; Therese Friberg; [2019]
  Nyckelord :Barn; ungdomar; depression; socialt arbete; behandling;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar har eskalerat markant på senare tid. Främst ses den negativa trenden i ökningen av depression och ångestsyndrom. Det har utvecklats till en samhällsproblematik som inte visar några tecken på avmattning. LÄS MER

 5. 5. Att leva med ångestsyndrom : En kvalitativ litteraturstudie baserad på patografier

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Belma Jahic; Jennifer Karlsson; [2019]
  Nyckelord :ångest; upplevelse; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Var tredje kvinna och var femte man drabbas någon gång i livet av ångestsyndrom. Ångest är en upplevelse av rädsla, upprördhet, spänningar, olust samt starkt obehag. Orsakerna till ångest utgår ifrån olika faktorer, det finns fyra olika orsaksfaktorer: de genetiska, kroppsliga, psykologiska och sociokulturella. LÄS MER