Sökning: "Annette Andersson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Annette Andersson.

 1. 1. Tidseffektivisering av inköpsprocessen på Mape Sweden AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för maskinteknik och naturvetenskap; Högskolan Väst/Avdelningen för maskinteknik och naturvetenskap

  Författare :Annette Quincoses; Malin Andersson; [2015]
  Nyckelord :Time-efficiency; double work; waste; Lean; purchasing; logistic; flow mapping; Tidseffektivisering; dubbelarbete; slöseri; Lean; inköp; logistik; flödeskartläggning;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har genomförts på Mape Sweden AB med syfte att eliminera eller minska icke värdeskapande aktiviteter inom inköpsprocessen. Genom att undersöka hur fö-retaget arbetar med inköp och dess inköpsaktiviteter för verktyg och reservdelar är målet att hitta lösningar som innebär en tidseffektivisering av inköpsprocessen. LÄS MER

 2. 2. Vi finns också! : En litteraturöversikt om specifika behov hos syskon till cancersjuka barn

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Annette Andersson; Mikaela Bech; [2013]
  Nyckelord :Cancer; syskon; behov; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: När ett barn diagnostiseras med cancer förändras livet för hela familjen. Fokus på det sjuka barnet gör att syskon lätt glöms bort. Därför är det viktigt att sjuksköterskan verkar stödjande för syskon och familjen som helhet och tillgodoser de behov som uppkommer i situationen. LÄS MER

 3. 3. Kons fertilitet : kostnader och åtgärder

  L3-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Annette Andersson; [2005]
  Nyckelord :mjölkkor;

  Sammanfattning : To get a good economy on the dairy farms the fertility control of heifers and cows is a crucial factor. It is also important to know which key parameters that should be tracked. In this work well established routines for heat detection have to be applied. LÄS MER