Sökning: "B2B relationer"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden B2B relationer.

 1. 1. Övergång till distansarbete - Kommer det att påverka kundrelationer?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Pawel Gieda; Karina Wisniewska; [2020]
  Nyckelord :B2B; distansarbete; kundrelationer;

  Sammanfattning : Distansarbete är ett fenomen som har vuxit ständigt fram de senaste decennierna och som förväntas att öka mer inom den närmaste framtiden. Fenomenet kan påverka individer och organisationer på ett antal olika sätt och kan medföra både positiva och negativa effekter. LÄS MER

 2. 2. Customer Experience without Customer Contact: DSOs Adapting to a Supplier Centric Market : A multiple case study of Swedish DSOs

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Erik Bexelius; John Diklev; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Structural changes are looming in the Swedish electricity system. Underlying forces pushing for industry practices to transform are sustainability goals, digitalisation and free market ambitions. LÄS MER

 3. 3. Affärsrelationens påverkan inom Business-to-Business : En studie avsedd att undersöka hur prissättningsstrategier i B2B-kontexten influeras av affärsrelationer

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Robert Fredriksson; Erik Hamp; Andreas Klöfverskjöld; [2020]
  Nyckelord :Business-to-Business; Affärsrelation; prissättningsstrategi;

  Sammanfattning : Affärsrelationer har kommit att bli allt viktigare för företag de senaste åren, speciellt de som har som mål att bilda relationer med ett företag som kund. Affärsrelationen kan påverka många beståndsdelar inom parternas verksamhet. LÄS MER

 4. 4. Effekten av virtuella möten : En studie om hur virtuella möten påverkar B2B-relationer

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Kajsa Hilferink; Amanda Sundström; Elin Andersson; [2020]
  Nyckelord :B2B; kundrelationer; förtroende; engagemang; kommunikation; virtuella möten; F2F; icke-verbal kommunikation.;

  Sammanfattning : Frågeställning: Hur påverkar förändring i kommunikation, via virtuella möten,relationsbyggande processer i etablerade B2B-kundrelationer? Syfte: Studien ämnar bidra med ökad förståelse kring hur användningen av virtuella möten, som orsakar förändringar i kommunikationen, påverkar relationsbyggande processer i etablerade B2B-kundrelationer. Vidare syftar studien även till att undersöka hur virtuella mötens avsaknad av icke-verbal kommunikation påverkar kommunikationen, i kontrast till F2F-möten. LÄS MER

 5. 5. Inköpsmetoders roll inom B2B-relationer : En kvalitativ studie om inköpsmetoders påverkan på B2B-relationer inom mode- och textil detaljhandel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Ara Uthman; Ludwig Jernberg; [2020]
  Nyckelord :B2B relationships; traditional procurement; digital procurement; retail; supplier.; B2B-relationer; traditionella inköp; digitala inköp; detaljist; leverantör.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att undersöka i vilken utsträckning svenskamodedetaljister använder sig av digitala inköpsmetoder och hur de förhåller sig gentemot traditionella inköpsmetoder. Även vad detaljister ser för fördelar och nackdelar med olika inköpsmetoder, vilka inköpsmetoder de föredrar samt hur dessa påverkar relationen mellandetaljist och leverantör. LÄS MER