Sökning: "B2B relationer"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden B2B relationer.

 1. 1. The Road to Japan : En studie om etableringsstrategier för svenska företag

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Elefteria Stamos; Sweet Mogos; [2019]
  Nyckelord :Japan; entry strategies; free trade agreement; Swedish companies; entrepreneurship; international; Japan; etableringsstrategier; frihandelsavtal; svenska företag; företagande; internationellt;

  Sammanfattning : Problem: Japan är en av Sveriges största exportmarknader med 127 miljoner konsumenter och en intressant marknad för svenska företag. Den japanska marknaden innehar många hinder och utmaningar och har tidigare varit restriktiv mot utländska företag. LÄS MER

 2. 2. Hur skapas och utvecklas tillit i en förhandlingsprocess? : En studie inom B2B-marknaden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Isabelle Sjölander; Matilda Östling; [2019]
  Nyckelord :tillit; förhandlingar; B2B; integrativ förhandling; distributiv förhandling;

  Sammanfattning : Titel: Hur skapas och utvecklas tillit i en förhandlingsprocess? Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Isabelle Sjölander och Matilda Östling Handledare: Akmal Hyder och Michelle Rydback Datum: 2019 – juni Syfte: Syftet är att öka förståelsen för hur tillit skapas och utvecklas i en förhandlingsprocess inom B2B-marknaden.. LÄS MER

 3. 3. Den moderna säljprocessen : En kvalitativ studie av B2B-säljprocessen inom livsmedelsbranschen i norr

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Sanny Johansson; Nordström Lovisa; [2018]
  Nyckelord :Försäljning; säljprocess; B2B; livsmedel;

  Sammanfattning : Säljprocessen har länge ansetts vara en sekventiell process, vilket innebär att säljaren utför en rad aktiviteter i en bestämd ordning för att nå en försäljning. Idag har dock säljprocessen blivit mer dynamisk, aktiviteterna kan ske i olika ordning och alla aktiviteter behöver inte genomföras. LÄS MER

 4. 4. Stärkt leverantörsrelation förbättrar framtiden : Inköp inom textilföretag i sportbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Hanna Johannesson; Ulrika Mattzzon; [2018]
  Nyckelord :purchasing; sustainability; sourcing; supplier decisions; cost; B2B relations; network; inköp; hållbarhet; leverantörsval; kostnad; B2B relationer; nätverk;

  Sammanfattning : Textilbranschen är i ständig förändring där alltmer krav ställs på företag då industrin utgör en belastning på miljön genom produktionsprocesser och utsläpp. Därmed utgör det ett kritiskt läge där företagen måste ta dess ansvar i hållbarhetsfrågor som rör leverantör och produktion. LÄS MER

 5. 5. Individens vikt i företagsrelationen : En fallstudie inom engagemang och lojalitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Nylander; David Carell; [2018]
  Nyckelord :Nyckelperson; Individen; Account Manager; Industriell marknadsföring; B2B marketing; Relationer; Engagemang; Lojalitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att vidare klargöra individens roll inom industriell marknadsföring och företagsrelationer. Detta görs genom att binda samman hur engagemangstyper kan leda till lojalitet och hur engagemang samt lojalitet är riktade inom företagsrelationen. LÄS MER