Sökning: "Butikslayout"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet Butikslayout.

 1. 1. Är detaljhandlarna fast i det förflutna? : En fallstudie av IKEAs köksavdelning

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emma Randau; Frida Tordsson; [2020]
  Nyckelord :Behaviour in store; Consumer behaviour; Information search; Complex purchase; Servicescape; Store layout; Store format; Multichannel; Webrooming; and Theory of planned behaviour; Behaviour in store; Konsumentbeteende; Informationssökning; Komplexa köp; Servicescape; Butikslayout; Butiksformat; Multichannel; Webrooming; and Theory of planned behaviour.;

  Sammanfattning : Konsumenters beteende har förändrats och i dag söker kunder inte efter produktrelaterad information enbart i den fysiska butiken inför att de ska genomföra ett komplext köp. Teknisk utveckling och butiker online har möjliggjort för konsumenten att söka information var och när de vill. LÄS MER

 2. 2. En föränderlig butik : optimering av butikslayout för second hand

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Madelene Burman; Madeleine Thorell; [2017]
  Nyckelord :Layout; Second hand; Optimization; Layout; Second hand; Optimering;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to research how second hand stores can optimize their store layout. The delimitations have been restricted to the exterior, interior, layout and display variables within the design of layout design. Second hand is an increasingly growing industry that a lot of people have different opinions about. LÄS MER

 3. 3. En studie kring cross-shopping, lojalitet och värdeskapande : Examensarbete

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Julia Kaspersson; Isabella Olsson; [2016]
  Nyckelord :Lojalitet; cross-shopping; värdeskapande;

  Sammanfattning : Vi har gjort en kvalitativ uppsats för att undersöka vilka drivkrafter och värden som påverkar konsumenters beteende avseende cross-shopping inom livsmedelshandeln. Vår avsikt var att få insikt i hur företag kan möta konsumenters preferenser för att påverka deras lojalitet. LÄS MER

 4. 4. Tillgänglighet i Systembolagets butiker : Ett arbete kring hur Systembolagets butiker kan utformas för att bli tillgänglig, framkomlig och strukturerad.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Tove Hugo; [2015]
  Nyckelord :Rumslig gestaltning; informationsdesign; butikskommunikation; Systembolaget; tillgänglighet; framkomlighet; struktur;

  Sammanfattning : Systembolaget är ett statligt ägt företag som har monopol på försäljning av alkohol i Sverige. Deras mål är att bedriva sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt utan vinstmaximering, syftet med försäljningen är inte att sälja fler artiklar.Butikskommunikation är en inriktning inom rumslig gestaltning som intresserar mig. LÄS MER

 5. 5. Visuell kommunikation inom en butikskedja

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :JACOB THORÉN; FELICIA DENZEL; [2014]
  Nyckelord :Visuell kommunikation; butikslayout; skyltar; placering av varumärken;

  Sammanfattning : Denna uppsats avser att söka, jämföra och analysera hur två butiker inom samma butikskedja, genom sin visuella kommunikation, kan ge kunden olika erfarenheter. Vi valde att begränsa ämnet till endast undersöka tre faktorer: skyltar, placering av varumärken och butikslayout. LÄS MER