Sökning: "CSR revision"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden CSR revision.

 1. 1. Granskning av hållbarhetsrapporter : En kvalitativ undersökning av arbetsprocessen och utmaningarna vid granskning av hållbarhetsrapporter

  Magister-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Mikaela Nordin; Therese Landström; [2020]
  Nyckelord :Audit; assurance; CSR; sustainability reporting; comfort; Revision; försäkran; CSR; hållbarhetsrapportering; komfort;

  Sammanfattning : Hållbarhetsredovisning har under de senaste åren kommit att öka vilket har resulterat i en större efterfrågan på en extern part som granskar hållbarhetsrapporten. Efterfrågan av hållbarhetsgranskningar har medfört nya områden att granska i kombination med nya utmaningar för revisionsyrket. LÄS MER

 2. 2. CSR-aktiviteters samband med revisionsarvodet samt företagsvärdet : En kvantitativ studie i europeisk kontext

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Therese Karlsson; Camilla Uppgren; [2019]
  Nyckelord :Företagens sociala ansvar; CSR; ESG; revisionsarvode; revision; revisionsberättelse; företagsvärdering;

  Sammanfattning : Titel: CSR-aktiviteters samband med revisionsarvodet samt företagsvärdet. En kvantitativ studie i europeisk kontext. LÄS MER

 3. 3. Revisorns oberoende ställt mot revisionskvalitén : en studie ur ett intressentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Erika Johansson; Kamilla Persson; [2016]
  Nyckelord :Auditor Independence; Audit Quality; Non-Audit Services; Swedish legislation; Stakeholder Perspective; Stakeholder influence.; Revisorers oberoende; revisionskvalité; icke-revisionsrelaterade tjänster; svensk lagstiftning; intressentperspektiv; intressenters inflytande.;

  Sammanfattning : Debatten om revisorns oberoende, revisionskvalité och icke-revisionsrelaterade tjänster har varierande åsikter både i litteratur och samhälle. Studier har ofta fokuserat på interna förhållanden mellan revisorn och företagsklienten vilket utgör agentförhållanden ur ett företagsperspektiv. LÄS MER

 4. 4. Företags ökade intresse för hållbarhetsrapportering  och efterföljande revision : Vad väljer företag att redovisa och vad krävs för att bestyrka en hållbarhetsrapport?

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Malin Johansson; Hanna Wallerstig; [2016]
  Nyckelord :Sustainability Reporting; CSR; Corporate responsibility reporting; assurance;

  Sammanfattning : Samhällets ökande medvetenhet om klimatförändringar, naturkatastrofer och miljösamhällsfrågor har medfört att det idag ställs större krav på att företag ska ta ett socialt ansvar. Genom att upprätta en hållbarhetsrapport kan företag visa på att de tar ett samhällsansvar och på ett lättare sätt kommunicera ut sitt sociala- och miljömässiga arbete till sina intressenter. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhetsrevosion : Hur påverkas revisionsbyråerna?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Angelina Dahlström; Alexander Ekqvist; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: Hållbarhetsrevision – hur påverkas revisionsbyråerna?Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomiFörfattare: Angelina Dahlström, Alexander EkqvistHandledare: Arne FagerströmDatum: 2013 – januariSyfte: Företag behöver idag visa allmänheten att de arbetar med hållbarhetsfrågor och denna information behöver också oberoende granskas. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur en förändrad efterfrågan av information från intressenter har förändrat revisorns arbetsuppgifter och revisionsbyråernas utbud av tjänster, samt hur revisionsbyråerna ser på den framtida utvecklingen av revisions roll och deras erbjudna tjänster. LÄS MER