Sökning: "Dramaturgiskt perspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden Dramaturgiskt perspektiv.

 1. 1. Tårar i regn : En narrativ analys av ungdomars texter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Nina Jägare; [2018]
  Nyckelord :Statens institutionsstyrelse; Ungdomsvård; Droger; Ungdomskriminalitet; Narrativ analys; Konstruktionistiskt perspektiv; Dramaturgiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Årligen tvångsomhändertas ungdomar i Sverige och placeras för vård på någon av statens institutionsstyrelses (SiS) ungdomshem. Sedan 2003 ger SiS ut en bok, där ungdomar som är placerade på någon av deras institutioner kan skriva en text. LÄS MER

 2. 2. Specialpedagogik på fritidshem. En intervjustudie med specialpedagoger.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Thorman; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som ger bra förutsättningarför lärande för elever i behov av särskilt stöd i fritidshem, både vad gäller detsociala lärandet som kunskapslärandet.Teori: Den teoretiska delen utgår från tre teorier. LÄS MER

 3. 3. Casting glamour : En fenomenologisk studie om HBTQ-personers uttryck av sexualitet och kön i Final Fantasy XIV

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Jacob Andersson; David Kägu; [2018]
  Nyckelord :MMORPG; LGBT; community; Final Fantasy XIV; sexuality and gender;

  Sammanfattning : Onlinespel tillåter spelare över hela världen att interagera med varandra på nya sätt i virtuella världar. Genom att skapa visuella representationer av sig själva kan spelarna nu kommunicera och uttrycka sig bortom den fysiska världens gränser. LÄS MER

 4. 4. Det integrerade folk- och skolbiblioteket ur ett dramaturgiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Ina Bergström; [2018]
  Nyckelord :Integrerade folk- och skolbibliotek; Dramaturgiskt perspektiv; Goffman; biblioteksbeteenden; sociala interaktioner;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka människors ageranden på det integrerade folk- och skolbiblioteket för att med hjälp av Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv tydliggöra den sociala strukturen på det integrerade folk- och skolbiblioteket. Genom att observera sociala interaktioner och tolka dessa ur ett dramaturgiskt perspektiv och sätta dessa tolkningar i relation till en förförståelse av bibliotekariens roll samt bibliotekets uppdrag baserade på texterna Bibliotekariens praktiska kunskaper – om kunskap, etik och yrkesrollen (2016) av Eva Schwarz (red. LÄS MER

 5. 5. Undersköterskans yrkesroll : En kvalitativ studie om implicita och explicita regler och förväntningar i undersköterskans yrke

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Alice Hofvander; [2017]
  Nyckelord :Undersköterska; yrkesroll; förväntningar; samvetsstress;

  Sammanfattning : Under de kommande decennierna förväntas behovet av undersköterskepersonal öka drastiskt i Sverige. Det utbildas inte tillräcklig med undersköterskor för att täcka upp de behoven som finns samtidigt som intresset för gymnasiets vård- och omsorgsprogram minskar. LÄS MER