Sökning: "Dramaturgiskt perspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden Dramaturgiskt perspektiv.

 1. 1. Vem ringer jag när jag inte vill leva längre? : En narrativ analys av det sociala umgängets relevans för kampen mot psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Socialt arbete; Linköpings universitet/Socialt arbete

  Författare :Sally Rindebratt; Armina Basovic; [2019]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; socialt nätverk; omgivning; stigmatisering; återhämtning; socialt arbete; narrativ; narrativ analys;

  Sammanfattning : Att bemöta psykisk ohälsa i människobehandlande organisationer är vanligt förekommande. För den professionella är det viktigt att ha en förståelse för vilka möjligheter och begränsningar som individen står inför. Detta för att kunna erbjuda ett gott bemötande och göra en rättvis bedömning. LÄS MER

 2. 2. Dags för samling! En studie om samlingens form och genomförande i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Cecilia Andersson; [2019]
  Nyckelord :Samling; Circle-time; Preschool; Förskola; ANT; Performance; Aktör; Nätverk; Roll; Mask; Dramaturgiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en studie i hur samlingen iscensätts och skapas av de som deltar i den. Syftet är att utforska hur olika aktörer skapar samlingen utifrån hur dessa tar plats i samlingen. LÄS MER

 3. 3. "EN DEL AV VEM JAG ÄR"

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Linn Stridh; Sara Hörgren; [2019]
  Nyckelord :lågaffektivt bemötande; low arousal approach; personliga egenskaper; problemskapande beteende; socialt arbete; challenging behavior;

  Sammanfattning : Det finns lite forskning kring personalens upplevelse av att använda metoden lågaffektivt bemötande där personalens uppfattning och beteende spelar en central roll i användandet av denna metod. Metoden används främst i arbetet för att bemöta problemskapande beteende varav personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är de som löper större risk för uppvisande av denna typ av beteende. LÄS MER

 4. 4. Tårar i regn : En narrativ analys av ungdomars texter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Nina Jägare; [2018]
  Nyckelord :Statens institutionsstyrelse; Ungdomsvård; Droger; Ungdomskriminalitet; Narrativ analys; Konstruktionistiskt perspektiv; Dramaturgiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Årligen tvångsomhändertas ungdomar i Sverige och placeras för vård på någon av statens institutionsstyrelses (SiS) ungdomshem. Sedan 2003 ger SiS ut en bok, där ungdomar som är placerade på någon av deras institutioner kan skriva en text. LÄS MER

 5. 5. Casting glamour : En fenomenologisk studie om HBTQ-personers uttryck av sexualitet och kön i Final Fantasy XIV

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Jacob Andersson; David Kägu; [2018]
  Nyckelord :MMORPG; LGBT; community; Final Fantasy XIV; sexuality and gender;

  Sammanfattning : Onlinespel tillåter spelare över hela världen att interagera med varandra på nya sätt i virtuella världar. Genom att skapa visuella representationer av sig själva kan spelarna nu kommunicera och uttrycka sig bortom den fysiska världens gränser. LÄS MER