Sökning: "E-commerce platforms"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden E-commerce platforms.

 1. 1. Performance of Light Electric Freight Vehicles in Urban Areas - Adapting the Performance Prism framework to manage CEP stakeholder relationships and improve the performance of Light Electric Freight Vehicles in the last mile

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Jonas Härtel; Fabian Kulawik; [2021-06-11]
  Nyckelord :last-mile; LEFV; logistics; supply chain; parcel deliveries; city logistics; urban freight; performance prism; triple bottom line; CEP; urban freight stakeholder;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 2. 2. The VAT liability of digital platforms: the EU rules in the light of the OECD Guidelines

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Dunja Nicole Lisa Jetten; [2021]
  Nyckelord :EU Law; VAT; liability; Digital platforms; OECD guidelines; e-commerce; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Considering the growing role of digital platforms in e-commerce sales, countries have requested guidance on how to create efficient and effective rules regarding the liability for digital platforms to collect VAT on online sales of goods without creating undue administrative costs and compliance burdens. Therefore, in 2019, the OECD provided guidelines in this regard. LÄS MER

 3. 3. How Short-term Leasing Can Mitigate Vacancies in Retail Stores : Implementing Short-term Leasing in the Retail Industry

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jesper Öhman; Knut Benson; [2021]
  Nyckelord :Pop-up Store; Short-term Leasing; Property Owners; Commercial Real Estate; Retail; Pop-up butik; Korttidsuthyrning; Fastighetsägare; Kommersiella fastigheter; Detaljhandel;

  Sammanfattning : Retail is changing. E-commerce is increasing its percentage of total sales while physical storesare closing. This affects how real estate companies work with retail spaces to minimizevacancies, and short-term leasing, also called pop-up stores, is one way to do so. Pop-ups haveexisted in different forms for a very long time. LÄS MER

 4. 4. Den bästa fåtöljen online, ska jag köpa den? : Påverkan av upplevd trovärdighet, kvalitet och kvantitet inom eWOM

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Madelene Lundholm; Rasmus Gustafsson; Isabel Granell; [2021]
  Nyckelord :eWOM; Credibility; Quality; Quantity; Purchase Intention; eWOM; Trovärdighet; Kvalitet; Kvantitet; Köpintention;

  Sammanfattning : eWOM är en viktig kommunikationsmetod på internet idag där konsumenter kan dela med sig av sina åsikter, erfarenheter och information angående företaget eller dess produkter genom online recensioner, som då finns lätt tillgängligt för andra att läsa. Detta har visat sig genom den granskade forskningen att eWOM har en betydande roll för hur konsumenters köpintention påverkas. LÄS MER

 5. 5. Grönt värdeskapande : En kvalitativ studie om att skapa och förmedla gröna värden inom e-handeln

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Viktor Broström; Elena Martinez; [2021]
  Nyckelord :green value; green marketing; e-commerce; customer value proposition; e-commerce marketing mix; grönt värde; grön marknadsföring; e-commerce; customer value proposition; e-commerce marketing mix;

  Sammanfattning : The impending climate crisis has raised expectations of companies green marketing, at the same time the digital development and the corona pandemic have shifted consumers buying behavior more towards companies’ e-commerce platforms. The underlying problem behind the study is that companies need to create green value that is perceived as real by their consumers and does not generate a negative effect or is misinterpreted for greenwash. LÄS MER