Sökning: "Fanny Gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Fanny Gustafsson.

 1. 1. ”Huvudsaken är väl att man är en bra människa” : En kvalitativ textanalys av innehåll gällande könsmönster, könsidentitet och sexualitet i skönlitteratur för årskurs 1-3.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Lisa Minolf; Fanny Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :pedagogik; didaktiskt innehåll; lågstadiet; högläsning; skönlitteratur; kvalitativ textanalys; sex- och samlevnadsundervisning; könsmönster; könsidentitet; sexualitet; heteronormen; normativ; normavvikande;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att synliggöra vilket innehåll gällande könsmönster, könsidentitet och sexualitet som finns i skönlitteratur för årskurs 1–3, för att lågstadielärare potentiellt ska kunna använda böckerna i ett högläsningssyfte i sin sex- och samlevnadsundervisning. Studiens teoretiska utgångspunkter är den didaktiska frågan vad, heteronormen, könsmönster, könsidentitet och sexualitet. LÄS MER

 2. 2. Den lugna oasen i en aktiv miljö : En studie om lugna zoner i ett aktivitetsbaserat flexkontor

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Fanny Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Activity-based flex office; spatial communication; visual rhetoric; zones; inclusive design; spatial design; Aktivitetsbaserat flexkontor; rumslig kommunikation; visuell retorik; zoner; inkluderande design; rumslig gestaltning;

  Sammanfattning : Olika kontorstrender kommer och går och den flexibla arbetsplatsen har blivit allt vanligare i samhället. Idén om att varje individ själv ska ha möjlighet att välja sin arbetsplats efter olika arbetsuppgifter är grundtanken i det aktivitetsbaserade arbetssättet, en kontrast till de klassiska cellkontoren. LÄS MER

 3. 3. Hur går det till? : En studie av hur lågstadielärare ser på praktisk undervisning i sex och samlevnad

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Fanny Gustafsson; Lisa Minolf; [2020]
  Nyckelord :undervisning; lågstadiet; lågstadielärare; enkätintervju; sex- och samlevnadsundervisning; mål; innehåll och undervisningsmetod.;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker svenska lågstadielärares syn på deras praktiska sex- och samlevnadsundervisning i årskurserna 1–3. Studien baseras på tre forskningsfrågor: Vilka mål anser lärarna att de har med sin undervisning som berör sex och samlevnad? Vad anser lärarna att de har för innehåll i sin undervisning som berör sex och samlevnad? Vilken undervisningsmetodanser lärarna att de använder i sin undervisning som berör sex och samlevnad? Detta undersöks genom enkätintervjuer med 11 lågstadielärare som arbetar i Sverige, mer specifikt Uppsala, Stockholm och Borås. LÄS MER

 4. 4. Att mista en familjemedlem i suicid : En litteraturstudie

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jenny Gustafsson; Fanny Lindahl; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Barnmorskor som lämnat förlossningsvården

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Fanny Östman; Sofie Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Midwifery; thoughts and experiences; qualitative research; barnmorskor; förlossningsvård; kvalitativ intervjustudie; tankar och upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Graviditet och förlossning är en naturlig process i vilken barnmorskan är den primära vårdgivaren. Forskning visar att blivande föräldrar gynnas av att få stöd av en barnmorska under barnafödandet men förlossningsklinikerna i Sverige är underbemannade. LÄS MER