Sökning: "Fanny Gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Fanny Gustafsson.

 1. 1. Att mista en familjemedlem i suicid : En litteraturstudie

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Fanny Lindahl; Jenny Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Det dagliga livet med Multipel SklerosEn litteraturöversikt med utgångspunkt från Antonovskys teori Känsla Av Sammanhang (KASAM)

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Ann Charlotte Bäck; Fanny Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :begriplighet; dagligt liv; hanterbarhet; meningsfullhet; multipel skleros MS ; strategier.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Relationsskapande genom marknadsföring via Facebook

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Fanny Johansson; Lina Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :Relationship marketing; data collection; social media; direct marketing; relation; loyalty; Relationsmarknadsföring; datainsamling; sociala medier; riktad marknadsföring; relation; lojalitet;

  Sammanfattning : Social media has become a natural part of our everyday lives and the use of social media isincreasing every year in Sweden. In six years, the proportion of daily use of social media hasmore than doubled. Those who use social media mostly in Sweden are women. LÄS MER

 4. 4. Kommunikation som interaktion - för miljö och människa En studie om hur hållbart kaffe marknadsförs

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Gustafsson; Fanny Nordström; [2016-06-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Tablets effect on children’s mathematical knowledge

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Fanny Johansson; Lina Gustafsson; [2016]
  Nyckelord :Tablet; iPad; applications; educational tool; preschool teacher; mathematical knowledge;

  Sammanfattning : The use of tablets in preschool has increased during the last years. Not everyone is positiveabout young children in preschool, using a technological tool already in at such an early age. LÄS MER