Sökning: "Joint Recovery"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Joint Recovery.

 1. 1. Kontrollerad postanestetisk uppvakning med ett justerbart tak : fysiologiska effekter av stress hos shetlandsponnyer under uppvakningsperioden

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Lisa Nilson Hissa; Emelie Margareta Helena Törnqvist; [2020]
  Nyckelord :häst; anestesi; uppvakning; assisterad uppvakning; assisterad resning; stress;

  Sammanfattning : Hästars uppvakning efter anestesi innebär många risker. Detta bidrar till att mortaliteten vid hästanestesi är mycket högre jämfört med mortaliteten vid anestesi av smådjur och människor. Hästars naturliga flyktbeteende gör ofta att de försöker resa sig innan narkosläkemedlen eliminerats. LÄS MER

 2. 2. Fritidshus 2.0

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Frida Törnkvist; Maria Metzler Sædén; [2019]
  Nyckelord :Holiday home; leisure; leisure area; log house; post and plank; sustainable.; Fritidshus; fritid; fritidsområde; timmerhus; skiftesverk; hållbart.;

  Sammanfattning : Detta är ett examensarbete gjort inom byggnadsingenjörsutbildningen, inriktning arkitektur, vid Kungliga Tekniska Högskolan. Att ha ett alternativt boende, en sommarstuga, ett fritidshus har varit en del av den svenska kulturen under lång tid. LÄS MER

 3. 3. Vägen till återhämtning- Stressrelaterad ohälsa & överträning/överträningssyndrom till utmattningssyndrom : En intervjustudie: konsensus i begrepp, diagnostisering och behandling

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Lina Nyberg; [2018]
  Nyckelord :Stressrelaterad ohälsa; överträning; överträningssyndrom; utmattningssyndrom;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Syfte och frågeställningar: Syftet med studien var att komma närmare i begrepp, diagnos och behandling gällande fenomenen stressrelaterad ohälsa till utmattningssyndrom (UMS). Ielitidrotten finns stressrelaterad ohälsa som överträningssyndrom (OTS). OTS kan också leda till utmattning. LÄS MER

 4. 4. Kvantitativa och kvalitativa aspekter på uppvakning hos häst efter akut kolikoperation

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Catrine Strid; Kristina Wallin; [2018]
  Nyckelord :häst; kolik; anestesi; uppvakningskvalitet;

  Sammanfattning : Kolik är ett smärtsamt tillstånd i bukorganen som är vanligt förekommande hos häst. Allvarlighetsgraden varierar, men kolik är en vanlig orsak till avlivning. Behandling av kolik sker antingen medicinskt eller kirurgiskt under allmän anestesi. Tiden i uppvakningsboxen efter allmän anestesi är för hästar förenad med stora risker. LÄS MER

 5. 5. Unexpected Item in the Bagging Area : An Examination of Joint Recovery and Customer Satisfaction in Retail Self-Service

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Maria Alvarez Zea; Marissa Metro; [2018]
  Nyckelord :Self-Service Technologies; Service Failure; Service Recovery; Retail; Customer Loyalty; Joint Recovery; Co-Creation; Customer Satisfaction;

  Sammanfattning : With the growth of self-service technologies in retail stores and services, service failure of the technology is seemingly inevitable. This has lead to the question of how these failures influence customers, specifically their satisfaction and loyalty. LÄS MER