Sökning: "Josefine Löfgren"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Josefine Löfgren.

 1. 1. En likvärdig förskola : En kvalitativ studie om förskollärare och rektorers arbete för att skapa en likvärdig förskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Sofie Hellkvist; Josefine Löfgren; [2022]
  Nyckelord :likvärdig; förskola; kvalité; personaltäthet; barngrupp;

  Sammanfattning : I vår studie vill vi bidra med kunskap om hur rektorer och förskollärare arbetar för att skapa en likvärdig förskola. I läroplanen för förskolan finns det inga konkreta riktlinjer om hur arbetet ska gå till för att skapa en likvärdig förskola för alla barn. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares erfarenheter och didaktiska arbete med högläsning för att främja barns erövrande av litteracitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Sara Godin; Josefine Löfgren; [2022]
  Nyckelord :Didaktiska processer; förskollärare; högläsning; litteracitet; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Högläsning är en traditionell aktivitet i förskolan men trots det så är det inte förens nu det står i förskolans läroplan att barnen ska erbjudas högläsning. Vidare står det att de ska ges möjlighet att få samtala om litteratur och diskutera texter, vilket det inte stod i den tidigare läroplanen (Skolverket, 2016; Skolverket, 2018). LÄS MER

 3. 3. Personers upplevelse av att leva med kronisk hjärtsvikt i det dagliga livet : En despkriptiv litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Josefine Bodin; Amanda Löfgren; [2019]
  Nyckelord :Chronic Heart Failure; Daily life; Experience; People; Dagliga livet; Kronisk hjärtsvikt; Personer; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk hjärtsvikt är en stor folksjukdom och idag en stor bidragande orsak till inläggningar på Sveriges sjukhus. Sjukdomen medför symtom av olika svårighetsgrader där de vanligaste symtomen är energilöshet, andfåddhet och trötthet. LÄS MER

 4. 4. Tillbaka till arbetet : En kvalitativ studie som belyser återgång till arbete efteren långtidssjukskrivning med psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Josefine Nilsson; Frida Löfgren; [2019]
  Nyckelord :Long-term sickness; mental illness; return to work; support; sense of coherence; Långtidssjukskrivning; psykisk ohälsa; återgång i arbete; stöd; tillhörighet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse för vilka faktorer som upplevs främja återgången till arbete efter en långtidssjukskrivning vid psykisk ohälsa, utifrån den sjukskrivnes perspektiv. Studien baseras på Karaseks och Theorells modell som består av krav och kontroll samt en teoriutveckling av socialt stöd i förhållande till krav och kontroll av Jeffery Johnson. LÄS MER

 5. 5. Facial expression of pain in horses after colic surgery or castration : clinical application and effect of analgesic treatment

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Josefine Löfgren; [2016]
  Nyckelord :horses; postoperative; pain assessment; facial expression of pain; pain face; colic; castration;

  Sammanfattning : To ensure that an animal in pain receives the correct analgesic treatment pain assessment is of great importance. Recent research has shown that horses change their facial expression during pain, and shows a so called pain face. LÄS MER