Sökning: "Kristina Axelsson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Kristina Axelsson.

 1. 1. -Calle! dansar du balett eller? : En vetenskaplig essä om fritidshemsläraren som förebild i identitetsskapande processer. Sett ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Kristina Axelsson; [2018]
  Nyckelord :gender; identity; leisure time center pedagogue; leisure tim center; role model; feministic poststructuralism; Kant; the categorical imperative; Butler; norms; feminism; genus; kön; identitet; lärare i fritidshem; fritidshem; förebild; feministisk poststrukturalism; Kant; det kategoriska imperativet; Butler; normer; feminism;

  Sammanfattning : The purpose of my scientific essay is to examine the identity creating processes that goes on amongst pupils as well as pedagogues in leisure time centers. This seen from a gender perspective. The questions in this essay revolves around me as a role model in the leisure time center and how I use the binary gender categories in my line of work. LÄS MER

 2. 2. Patientsäkerhet vid intrahospitalatransporter : Intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter och uppfattningar

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Karin Svennersten; Kristina Axelsson; [2016]
  Nyckelord :Patient safety; intrahospital transfers; intensive care; experiences; perceptions; Patientsäkerhet; intrahospitala transporter; intensivvård; erfarenheter; uppfattningar;

  Sammanfattning : Background: Intrahospital transfers of intensive care patients involves multiple risks where patient safety is challenged. Aim: The aim of this study was to investigate intensive care nurses’ experiences and perceptions of patient safety during intrahospital transfers. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors bedömning av smärta hos icke kommunicerbara intensivvårdspatienter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Per Axelsson; Kristina Johansson; [2011]
  Nyckelord :nurses; pain assessment; non-verbal patients; intensive care; sjuksköterskor; smärtbedömning; icke kommunicerbar patient; intensivvård;

  Sammanfattning : Bedömning av smärta hos icke kommunicerbara patienter är en utmaning för intensivvårdssjuksköterskan. Syftet med denna studie var att undersöka hur sjuksköterskor uppger att de bedömer smärta hos denna patientgrupp. En deskriptiv och jämförande tvärsnittsstudie gjordes med hjälp av en webbaserad enkät. LÄS MER

 4. 4. Skillingaryd en attraktiv ort i Småland

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

  Författare :Kristina Axelsson; [2010]
  Nyckelord :Skillingaryd; livsmiljö; ortsanalys; attraktivitet;

  Sammanfattning : Skillingaryd en ort i Vaggeryds kommun med ca 3800 invånare. Det är ett litet samhälle med allt vad det innebär. LÄS MER

 5. 5. X och Y bland ettor och nollor : En inblick i några gymnasielärares resonemang kring datorstöd i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Kristina Axelsson; [2009]
  Nyckelord :matematikdidaktik; IT; datorer; simulering; tekniska hjälpmedel; förhållningssätt;

  Sammanfattning : Det blir allt vanligare att elever som börjar gymnasieskolan erbjuds varsin laptop, men få matematiklärare verkar använda dem i sin undervisning. Syftet med detta examensarbete är därför att undersöka hur lärare resonerar kring datorstöd i matematikundervisningen nu när eleverna har tillgång till varsin dator. LÄS MER