Sökning: "Letter of Understanding"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden Letter of Understanding.

 1. 1. ”Om det är nåt trubbel med dom” Arbetsplatsförlagt lärande för elever i behov av anpassningar och stöd på gymnasiets yrkesprogram

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Nilsson; [2019]
  Nyckelord :APL; Arbetsplatsförlagt lärande; Extra anpassningar; Yrkeslärare; Handledare;

  Sammanfattning : Abstract Nilsson Anna (2018). ”Om det är nåt trubbel med dom” - Arbetsplatsförlagt lärande för elever i behov av anpassningar och stöd på gymnasiets yrkesprogram. LÄS MER

 2. 2. Engaging the plurality of values in the improvement of the Environmental Impact Assessment in Colombia : what’s the problem represented to be of the Colombian Environmental License Process?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Andrea Maria Cantillo Carrero; [2019]
  Nyckelord :problem representations; practice; power; environmental impact assessment; environmental license process; environmental authorities; environmental consultants; non-governmental organizations; assumptions; effects; what’s the problem represented to be;

  Sammanfattning : The Environmental License Process in Colombia is the tool which is used to decide if a project that will impact the environment of the country can take place, and under which requirements. The decision is made by assessing the impacts that potential projects can have in the environment and surrounding communities, presented in the Environmental Impact Assessment by companies who are interested in developing the project. LÄS MER

 3. 3. Saving a Saint : A Study of the Representation of Maria Goretti (1890-1902): a Saint, a Martyr, a Virgin, a Child

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Kyrko- och missionsstudier

  Författare :Helwi Margarita Cadavid Yani; [2018]
  Nyckelord :Saint Maria Goretti; Virgin Martyr; Representation; Papal discourse; Devotional discourse; Problematic aspects; Oversimplifications; Sexual violence; Rape; Hagiography; Catholic edificational biographies; Chastity; Charity; Forgiveness; Self-sacrifice in defence of virginal purity;

  Sammanfattning : This thesis examines the legend of the Italian virgin martyr, Saint Maria Goretti (1890-1902). Her legend states that she died at the age of eleven protecting her virginity from her assailant Alessandro Serenelli who stabbed her numerous times, and that she granted him forgiveness before she died. LÄS MER

 4. 4. The future of digital platforms : An exploration of Generation Z’s needs and expectations

  Master-uppsats, KTH/Teknisk informationsvetenskap

  Författare :Loviisa Jenny Maria Läärä; [2018]
  Nyckelord :Multisided platforms; Generation Z; platform-based innovations; Information and communication technologies; Multisided-plattformar; Generation Z; Platform-baserade innovationer; Information och kommunikationsteknik;

  Sammanfattning : In today’s platform economy, the postal industry has been disrupted with emerging technologies and changing consumer needs. While the physical letter volumes continue to decrease, postal operators seek new sources of customer value through digital innovations. LÄS MER

 5. 5. VD-ordet i fokus : VD:s och investerares perspektiv på VD-ordet

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Milton Viktorsson; Marie Dunsjö; [2018]
  Nyckelord :VD-ordet; CEO-letter; VD; VD-brev; VD:n har ordet;

  Sammanfattning : VD-ordet i noterade företags årsredovisningar har utvecklats till en av de delar som läses allra mest och som ofta anses ha en stor betydelse för företagets intressenter. Vad syftet med VD-ordet är och hur processen går till är dock tidigare studier oeniga om, likväl hur texten uppfattas hos intressenter. LÄS MER