Sökning: "Linnéuniversitetet marketing"

Visar resultat 1 - 5 av 673 uppsatser innehållade orden Linnéuniversitetet marketing.

 1. 1. "Blott Sverige svenska krusbär har" : En kvalitativ studie om nation branding av svensk måltidskultur

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Jogér Sebastian; [2022]
  Nyckelord :turism; måltidsturism; marknadsföring; måltidskultur; kultur; mat; foodie; nation branding; storytelling; profilering;

  Sammanfattning : This candidate thesis contains a qualitative study of how Sweden markets its gastronomicculture internationally through nation branding. The study was conducted through adeductive research approach. Through nation branding, Sweden has become the new, littlestar on the gastronomic world scene. LÄS MER

 2. 2. Tick tock, tick tock : A qualitative study of how millennials impulse buying behavior is influenced by limited-time promotion in Sweden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Victoria Petersson; Frida Brink; [2022]
  Nyckelord :Consumer decision making behavior; Impulse buying behavior; Online impulse buying behavior; Limited-time promotion; Millennials; Sweden;

  Sammanfattning : In recent years, the sales promotion techniques provided by marketing strategies has increased and has become an important factor in the fashion industry. In todays society customers have more knowledge and easier access to information online. LÄS MER

 3. 3. Sustainability and consumers green purchasing priorities in fashion : What the industry’s impact on the environment means for the consumers’ priorities when purchasing new apparel.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Amanda Augustsson; Jennie Granberg; [2022]
  Nyckelord :Environmentally Conscious; Eco-collection; Environmental Degradation; Fast Fashion; Green Marketing; Sustainability Report; Transparency;

  Sammanfattning : In this era of environmental upheaval, this study sought clarity on the matter of green purchasing behavior. How the fashion industry’s specific impact on the environment has affected consumers' attitude towards companies and their collections. LÄS MER

 4. 4. Attityder och handlande kring olika nivåer av AI-baserad marknadsföring : En kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Simon Stamming; [2022]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; Marketing; AI; Mechanical; Thinking; Feeling; Attitudes; Behavior; Personal Information; Privacy Paradox; Artificiell Intelligens; Marknadsföring; AI; Mekanisk; Tänkande; Kännande; Attityder; Handlande; Personlig Information; Integritetsparadoxen;

  Sammanfattning : Syfte: Studien syftar till att förklara hur olika användare upplever de tre nivåerna av AI-genererat innehåll inom marknadsföring i företagsekonomi. Studien syftar även till att se om deras handlande går i linje med deras attityder eller om det finns utrymme för en paradox. LÄS MER

 5. 5. Understanding Data Practices in Private Corporations : Analysis of Privacy Policies, Cookies Statements and “Dark Patterns”

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Débora Mendes; [2022]
  Nyckelord :data privacy; cookies computer science ; data protection; marketing – moral and ethical aspects; electronic surveillance; technology – moral and ethical aspects;

  Sammanfattning : Introduction: We analyse the privacy policies of 15 private corporations to understand if the data handling practices – data collection, storage, and sharing –described in the policies are ethical or unethical. The data we leave behind when we use the Internet are crucial for corporations. LÄS MER