Sökning: "Maria Bengtsson"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden Maria Bengtsson.

 1. 1. Likvärdighet i motvind : Framgångsfaktorer för utveckling i bortvalda skolor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Maria Bengtsson; Emilia Snell; [2019]
  Nyckelord :Skolsegregation; framgångsfaktorer; organisation; skolutveckling; förväntningar; stöd; delaktighet; likvärdighet;

  Sammanfattning : Syftet med den här fallstudien är att undersöka två segregerade F-9 skolor i en storstadsregion i Sverige som lyckats vända ett nedåtgående resultat till en mer inkluderande och likvärdig undervisning. De frågor som är i fokus för studien är hur skolorna organiseras för att stärka elevernas delaktighet och resultat, vilka faktorer som varit fördelaktiga i förändringsarbetet samt hur det specialpedagogiska arbetet och stödinsatser organiseras. LÄS MER

 2. 2. Working 9 to 5, eller? : En fallstudie om implementering av arbetstidsförkortning ur ett organisatoriskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Amanda Andersson; Maria Brengdahl Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :Arbetstidsförkortning; förändring; effektivitet; produktivitet; kommunikation; organisationskultur;

  Sammanfattning : Reduced working hours is a well-debated subject, both politically as well as within business contexts. In this qualitative study we have chosen to research change in work processes when reduced working hours is implemented. LÄS MER

 3. 3. Att växa upp på rätt eller fel sida av stan : En jämförelse mellan män som växt upp i socialt och icke-socialt utsatta områden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Antonio Peralta; Anton Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :Deprived neighbourhoods; non-deprived neighbourhood; masculinity; School; Role model; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Author: Anton Bengtsson and Antonio Peralta Title: To grow up on the right or the wrong side of town: A comparative study between men that have grown up in deprived and non-deprived neighbourhoods. [Translated title] Supervisor: Maria Bangura Arvidsson The aim of this paper is to highlight how masculinity can be different in different circumstances. LÄS MER

 4. 4. Bikram Yoga - En väg till god sång?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Maria Andrejic Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :Bikram Yoga; sångare; kroppskontakt; träning; mental träning; musikpedagogik; utbildningsvetenskap Bikram Yoga; singer; mind body-connection; training; mental training; music education; educational science; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöks sambandet mellan Bikram Yoga och sång och hur Bikram Yoga kan påverka sångare. Syftet är att undersöka hur just denna form av träning kan påverka sångare och hur den kan komplettera sångträning. LÄS MER

 5. 5. The Role of Network Relationships in the Internationalization of Peruvian Firms

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :María Isabel Bengtsson Gonzáles de Olarte; Ian O’Donoghue; [2018]
  Nyckelord :Internationalization; market selection; entry mode; network position; business; institutional social networks;

  Sammanfattning : To offer a deeper understanding of how Peruvian firms internationalize this paper aims to throw in an acknowledged theoretical gap in international business research by giving a contribution towards the internationalization of Multilatinas based on a network perspective. The purpose is to investigate what drives Peruvian Multilatina's to internationalize, what market they select, how they enter these markets, and how different network relationships can influence their internationalization. LÄS MER