Sökning: "teorier företagsekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 634 uppsatser innehållade orden teorier företagsekonomi.

 1. 1. "Tiktok made me buy it” : En kvantitativ studie om TikToks påverkan på generation Zs attityder som konsumenter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Madhav Joshi; Sania Sadr Mousavi; [2023]
  Nyckelord :attitudes; attitude components; social media; TikTok; Generation Z; user generated content; word of mouth; attityder; attitydkomponenter; sociala medier; TikTok; generation Z; användargenererat innehåll; Word Of Mouth;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att öka förståelse för hur generation Zs attityder som konsumenter påverkas av den sociala medieplattformen TikTok. Attityder är utifrån de två använda teoretiska modellerna uppdelade i tre komponenter respektive sex faser. Baserat på tidigare relevant forskning och teorier togs det fram tre hypoteser. LÄS MER

 2. 2. Intention - beteende gapet: När intentionen förlorar sin slagkraft

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ellen Förare; Hanna Bielke; Sara Slättberg; [2023]
  Nyckelord :Intention-beteende gap; Theory of Planned Behavior; Hållbar klädkonsumtion; Barriärer; Second hand; Upcycling; Köpprocessen; Konsumentbeteende.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Intention - beteende gapet: När intentionen förlorar sin slagkraft Seminariedatum: 11-01-2023 Ämne/Kurs: FEKH29, Företagsekonomi: Examensarbete i Marknadsföring, Kandidatnivå, 15 högskolepoäng. Författare: Hanna Bielke, Ellen Förare och Sara Slättberg. Handledare: Lars Carlman. LÄS MER

 3. 3. Är revisions- och CSR-kommittéer komplement eller substitut hos företag som tillämpar extern granskning och GRI:s ramverk?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Susanna Malmkjell; Carolin Olsson; [2023]
  Nyckelord :CSR reporting; CSR committee; audit committee; GRI and external review; CSR-rapportering; CSR-kommitté; revisionskommitté; GRI och extern granskning.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Är revisions-och CSR-kommittéer komplement eller substitut hos företag som tillämpar extern granskning och GRI:s ramverk? Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi. Författare: Susanna Malmkjell och Carolin Olsson Handledare: Jan Svanberg Datum: 2023-januari  Syfte: Studien syftar till att undersöka om revisionskommitténs oberoende och expertis påverkar benägenheten att få hållbarhetsredovisningen externt granskad av en tredje part. LÄS MER

 4. 4. Efterfrågan på frivillig revision : En undersökande studie av de mindre svenska företagen

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Filippa Dahl; Ida Melander; [2022]
  Nyckelord :Efterfrågan på revision; kön; likviditet; lönsamhet; skuldsättningsgrad;

  Sammanfattning : Revision har till uppgift att kontrollera bland annat ett företags konton för att jämföra det redovisade värdet med det verkliga värdet (Haapamäki, 2018, s. 82). En väsentlig del av revisionen är att detta ska genomföras av en extern part. LÄS MER

 5. 5. Extern design och marknadsföringssamarbete - ur ett konsumentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Christina Maria Iliadou; Mariann Ebrahim; [2022]
  Nyckelord :external design; marketing; marketing lead; design lead; co-branding; collaboration patterns; innovation; brand consistency; star-based designer.; extern design; marknadsföring; marketing lead; design lead; co-branding samarbetsmönster; innovation; varumärkeskonsistens; stjärndesigner;

  Sammanfattning : The lack of synergy between design and marketing departments can result in less innovative products which can lead to less customer satisfaction. This problem has affected the perfume and cosmetic industry as well, which is considered to be an industry with high competitiveness but also a high innovation rate. LÄS MER