Sökning: "Maria Ståhl"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Maria Ståhl.

 1. 1. Utveckling av övervikt och fetma hos barn i förskoleåldern : Föräldrars påverkan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Gunilla Gillberg Ek; Maria Ståhl; [2017]
  Nyckelord :Child; impact; obese; overweight; parent; Barn; fetma; föräldrar; påverkan; övervikt;

  Sammanfattning : Övervikt och fetma som uppkommer i barnaåren kan påverka livskvalitén negativt även i vuxen ålder. Det är därför av största vikt att arbeta för att barn skall uppnå en hälsosam vikt redan under förskoleåldern. LÄS MER

 2. 2. Daglig fysisk aktivitet i klassrummet för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning-ett specialpedagogiskt verktyg?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Maria Ståhl; Hanna Nilsson; [2017]
  Nyckelord :physical activity in the classroom; neuropsychiatric disability; cognition; inclusive education; special education; health promotion and sustainable school development; fysisk aktivitet i klassrummet; NPF; kognition; inkludering; specialpedagogik; hälsofrämjande och hållbar skolutveckling;

  Sammanfattning : Interest in research for the relationship between physical activity and cognition among children and adolescents has increased substantially in recent years. The positive effects of physical activity appear to be particularly important for students with neuropsychiatric disability. LÄS MER

 3. 3. "Det finns aldrig en stol" : Barns möten i en Reggio Emilia-inspirerad förskolemiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Maria Ståhl Jonsson; [2015]
  Nyckelord :Reggio Emilia; fysisk inomhusmiljö; socialt samspel; den tredje pedagogen;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare i Reggio Emilia-inspirerade förskolor förhåller sig till den fysiska inomhusmiljön, och dess betydelse för barns sociala samspel. Enligt styrdokumenten ska förskolemiljön utgå från barnen, samt locka dem till utforskande genom lek. LÄS MER

 4. 4. Fångade i diskursen : En kritisk analys av hur begreppet medborgarlön presenteras och inte diskuteras i dagspressen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Maria Ståhl; [2013]
  Nyckelord :attribut; attributdagordning; medborgarlön; diskurs; media; arbetslinjen;

  Sammanfattning : Abstract   Author: Maria Ståhl Title:  Level: BA Thesis in Media- och kommunikationsvetenskap Location: LinnaeusUniversity Language: Swedish Number of pages: 51     This report is a critical discourse analysis of the attributes that surround the word basic income/medborgarlön in four Swedish daily newspapers. The study explores how the text in the newspapers attributes the word and what the consequences might be for the readers and for the political agenda when it comes to the discussion of justice and responsibility. LÄS MER

 5. 5. Corporate Social Responsibility : A study on how and why large and micro companies work with CSR

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Elinor Möller; Isabell Edefjäll; Maria Ståhl; [2012]
  Nyckelord :CSR; motives; large companies; micro companies; sustainability;

  Sammanfattning : Background and purpose: Large and micro companies in the clothing industry are working with CSR in different ways and to different extent. There are clear differences between large and micro clothing companies in regard to how their CSR work looks like. LÄS MER