Sökning: "Medias påverkan på allmänheten"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Medias påverkan på allmänheten.

 1. 1. Olika spelregler för olika arenor En kvalitativ studie om kommunikatörers upplevelse av etik och kanalval

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Anna Cullberg; [2016]
  Nyckelord :Kommunikation; Kommunikatör; Etik; Kanal; Påverkan; Teknisk utveckling;

  Sammanfattning : Under de senaste decennierna har det skett en digital revolution inom kommunikationsbranschen. De nya mediernas framväxt har utvecklat en tvåvägskommunikation där etik efterfrågas i större utsträckning än förr. LÄS MER

 2. 2. Människans attityd till vargen i Sverige och vad den beror på samt påverkas av

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Emelie Kvarnsudde; [2015]
  Nyckelord :varg; människa; attityd; påverkan; orsak;

  Sammanfattning : Vargen är en art i Sverige som är mycket omtvistad och rör upp starka känslor hos människor. Efter att vargen utrotades i Sverige på grund av jakt under början av 1900-talet, har den åter kommit tillbaka och med det har även konflikter med människan uppstått. LÄS MER

 3. 3. Kost och träning i sociala medier : Källa till hälsa eller ohälsa?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Alexandra Lilja; [2015]
  Nyckelord :Focus group; Health Promotion; Qualitative method; Young women; Fokusgrupp; Hälsofrämjande; Kvalitativ Metod; Unga kvinnor;

  Sammanfattning : Unga vuxna tenderar att spendera mer tid på sociala medier än på någon annan daglig aktivitet, där det populäraste sättet att kommunicera är genom att dela bilder. Samtidigt har intresset för hälsa och fitness hos allmänheten ökat de senaste åren. LÄS MER

 4. 4. Källhantering - En journalistisk utmaning : En fallstudie av två svenska lokaltidningar

  Kandidat-uppsats, ;

  Författare :Aksel Bjerva; Petter Georgsson; [2011]
  Nyckelord :journalistik; källhantering; lokal; tidning; press; källor; NWT; NLT;

  Sammanfattning : Den journalistiska professionen har genom historien varit ett högaktat yrke som tillknutits stort förtroende från allmänheten. Förtroendet har baserats på en exklusiv tillgång till nyhetskällor samt journalisternas vilja att leva upp till de klassiska journalistiska idealen. LÄS MER

 5. 5. Media och yrkesidentitet – Hur socialsekreterare konstruerar sin yrkesidentitet utifrån medias framställningar av yrket

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Josefin Söderhagen; [2009-08-31]
  Nyckelord :Yrkesidentitet; Socialsekreterare; Konstruktion; Massmedia;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur socialsekreterare inom barn och familj konstruerar sin yrkesidentitet utifrån de framställningar som de uppfattar att media har kring yrket. Frågeställningarna utgår från upplevelse av medias bild, hur detta påverkar socialsekreteraren, och hur de konstruerar sin yrkesidentitet utifrån framställningen. LÄS MER