Sökning: "Mina Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade orden Mina Larsson.

 1. 1. TAKK för hjälpen : Läsfrämjande och litteratur för grupper med särskilda funktionsnedsättningar ur ett biblioteksperspektiv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Johanna Larsson; [2022]
  Nyckelord :Läsfrämjande; funktionsnedsättning; TAKK; bibliotek;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsasen är att undersöka hur bibliotek arbetar med läsfrämjande och litteratur för grupper med särskilda funktionsnedsättningar. Frågeställningarna jag använder mig av för att undersöka det här är: Hur arbetar bibliotek med läsfrämjande för grupper med särskilda funktionsnedsättningar? och Hur kan bibliotekarier bidra till att lyfta fram litteratur för grupper med särskilda funktionsnedsättningar. LÄS MER

 2. 2. Hjärntrötthet "Det är detta att det är osynligt" : En intervjustudie ur ett livsvärldsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Sara Brundin Larsson; [2022]
  Nyckelord :Mental fatigue; traumatic brain injury; TBI; brain tumor; childhood cancer; adjustments; Hjärntrötthet; hjärnskakning; barncancer; hjärntumör; pauser; skola; anpassningar;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Brundin Larsson, Sara (2022). Hjärntrötthet- ”Det är detta att det är osynligt”. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Framgångsfaktorer mot en datadriven kultur hos små och medelstora företag

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Mina Schalizi; Caroline Larsson; [2022]
  Nyckelord :Success factors; SMEs; data-driven culture; Big Data; Business Intelligence; Data-driven business models; Framgångsfaktorer; SMFs; datadriven kultur; Big Data; Business intelligence; Datadrivna verksamhetsmodeller;

  Sammanfattning : Datadriven kultur har flitigt nämnts i litteraturen som en tydlig framgångsfaktor för stora verksamheter för att skapa konkurrenskraft på marknaden.  Genom att verksamheter kan ta strategiska beslut baserat på stora mängder data förankrad i verkligheten undviks beslut som tas på magkänsla, således leder till optimering av verksamheter. LÄS MER

 4. 4. Tillsammans - att rita en skola från barnets egna perspektiv

  Master-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Ida Larsson; [2021]
  Nyckelord :School; Stockholm; children; children rights; architecture;

  Sammanfattning : När barnkonventionen blev till lag i Sverige den 1:a januari 2020 blev jag intresserad av hur konventionen kan implementeras inom arkitektur och mer specifikt vilken inverkan den kan ha på utvecklingen av de fysiska miljöer och designprocesser som rör barn. Barnkonventionen grundades år 1980 av FN och för att sammanfatta dess innehåll introducerade den en syn på barn som kompetenta och handlingskraftiga individer och sociala medborgare. LÄS MER

 5. 5. Övningsprovspelningar : En studie i hur jag lär mig prestera på högsta nivå vid provspelningar

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Mikael Larsson; [2021]
  Nyckelord :provspelning; övningsprovspelning; audition; mock-audition ; valthorn; orkesterutdrag; inspelning; jury; nervositet;

  Sammanfattning : Mitt examensarbete handlar om övningsprovspelningar. Syftet med mitt arbete har varit att undersöka hur mitt spel påverkas under en provspelningssituation då jag blir nervös. Jag har i mitt arbete genomfört fem olika övningsprovspelningar och fått kritik och kommentarer från en jury bestående av hornklassen på Kungliga Musikhögskolan. LÄS MER