Sökning: "Observationsstudier diabetes"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Observationsstudier diabetes.

 1. 1. Effekten av frukt och grönsaker på riskfaktorer för hjärt- kärlsjukdom. En systematisk översiktsartikel.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Therese Hjort; Maria Minter; [2017-06-07]
  Nyckelord :frukt; grönsaker; BMI; blodtryck; LDL- och HDL- kolesterol; fruit; vegetable; blood pressure; LDL- and HDL- cholesterol;

  Sammanfattning : Title: Effect of fruit and vegetables on risk factors for cardiovascular disease. A systematic review. LÄS MER

 2. 2. D-vitamintillskott som en kortsiktig behandling mot hjärtsvikt orsakad av hypertoni eller kardiohypertrofi.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Amanda Mårtensson; [2017]
  Nyckelord :vitamin D; heart failure; heart disease; vitamin D; hjärtsvikt; hjärtsjukdom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i västvärlden. De senaste åren har forskare upptäckt kopplingar mellan D-vitaminbrist och en ökad risk att insjukna i hjärt-och kärlsjukdom. Ny forskning tyder på att D-vitamin är oerhört viktigt del i immunförsvaret och för vår hälsa på många olika områden. LÄS MER

 3. 3. Har vitamin D-supplementering gynnsam effekt på total-, HDL- eller LDL-kolesterol hos vuxna med typ 2 diabetes?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Sofie Bolwede; Fredrik Skärberg; [2016-06-15]
  Nyckelord :kolesterol; HDL; LDL; blodlipider; serumlipider; vitamin D; calcitriol; cholecalciferol; vitamin D3; kostsupplement; diabetes; cholesterol; blood lipids; serum lipids; dietary supplement;

  Sammanfattning : Title: Does vitamin D supplementation have a favorable effect ontotalcholesterol, HDL cholesterol or LDL cholesterol in adultswith type 2 diabetes?Author: Sofie Bolwede and Fredrik SkärbergSupervisor: Frode SlindeExaminer: Anna WinkvistProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 hpDate: May 26, 2016Background: Diabetes mellitus is one of the greatest public health diseases and is stronglyassociated with increased risk of cardiovascular diseases. A number of observational studies,prospective meta-analysis and interventional studies have examined the link between vitaminD deficiency and the risk of developing cardiovascular diseases and its risk markers. LÄS MER

 4. 4. Alkylresorcinols in the plasma of children at high risk for obesity

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Food Science

  Författare :Sara Babakirad; [2016]
  Nyckelord :alkylresorcinols; whole grain wheat; whole grain rye; obesity; overweight; whole grains; C17:0 C21:0;

  Sammanfattning : Child obesity and overweight increase dramatically in Sweden and globally. Studies show besides genetics, that lifestyle such as parental feeding behaviors have a sig-nificant impact on the weight of the children. LÄS MER

 5. 5. Flavan-3-oler och endotel -dysfunktion

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Food Science

  Författare :Felicia Woll; [2014]
  Nyckelord :Endotel -dysfunktion; Flavan-3-oler; FMD; Camellia sinensis; Theobroma cacao;

  Sammanfattning : Background: Flavan-3-ols are polyphenolic phytochemicals belonging to the flavonoids. Flavan-3-ols are present in many higher plants and are particularly concentrated in e.g. Camellia sinensis (tea) and Theobroma cacao (cacao) and have got attention due to their antioxidative capacity. LÄS MER