Sökning: "Peter Gustavsson"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden Peter Gustavsson.

 1. 1. Feed Me : om hur algoritmisering på sociala medier skapar filterbubblor och bidrar till ökad polarisering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Elin Rikardsson; Caroline Gustavsson Adlercreutz; [2019]
  Nyckelord :klimatförnekare; klimatskepticism; sociala medier; filterbubblor; högerpopulism; missnöje; polarisering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Med ett nästan fullkomligt enat forskarsamhälle vet vi idag att klimatpåverkan från människans levnadssätt är stor. Växthuseffekten, koldioxidutsläppen och förhöjd medeltemperatur är några av de påföljder våra allt mer ansträngande levnadsvanor medfört. Men det finns idag tvivel kring om forskningen och siffrorna är sanna. LÄS MER

 2. 2. Synen på hälsa : En kvalitativ studie om tidskrifters framställning av hälsa

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Martin Gustavsson; Peter Bengtsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Ambulanssjuksköterskors upplevelser av att vårda i ambulans under prio 1 uppdrag : intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Peter Fredriksson; Tomas Gustavsson; [2016]
  Nyckelord :Omvårdnad; Ambulanssjuksköterskor; Prio 1 uppdrag; Upplevelser; Nursing; Ambulance nurses; Prio 1 mission; Experiences;

  Sammanfattning : Den prehospitala miljön är unik inom hälso och sjukvården och den bjuder på många utmaningar för att se till att erbjuda en högkvalitativ och säker vård i akuta situationer. Den första vårdkontakten som fås av patienter med akuta tillstånd sker ofta prehospitalt med ambulanspersonal. LÄS MER

 4. 4. En skola för alla : till vilket pris?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper; Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Peter Carlsson; Åke Gustavsson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Dans och bollspel : En undersökning om tid och bedömning i ämnet idrott och hälsa på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Martin Gustavsson; Peter Bengtsson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER