Sökning: "Social problems and welfare"

Visar resultat 21 - 25 av 811 uppsatser innehållade orden Social problems and welfare.

 1. 21. Påverkar avvänjning prestationen och hållbarheten hos SWB hopphästar?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Carolina Johansson; [2018]
  Nyckelord :prestation; hållbarhet; välfärd; hopphäst; avvänjningstid; avvänjningsmetod;

  Sammanfattning : During the lifetime of a horse, weaning is described as one of the most stressful events. Both foals and mares are strongly affected by time and method of weaning since it separates the physical, mental and nutritional bond between them either in a natural, gradual or in an abrupt way. LÄS MER

 2. 22. En korrelationstudie av stressymptom genomförd vid en högstadieskola i Stockholm

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för hälsovetenskap

  Författare :Katja Sundsvald-Böttiger; [2018]
  Nyckelord :Adolescents; Mental health; School; Stress;

  Sammanfattning : There is an increase in mental illness among children and adolescents through several reports, including through the social welfare and public health authorities. Symptoms seen include sleep disorders, anxiety, bodily pain and stress-related problems. Previous research shows that the increase in mental health is greatest among girls 16-18 years. LÄS MER

 3. 23. 12-stegsprogrammets frön i gemenskapens trädgård : En kvalitativ studie om programmets avgörande komponenter för behandling av alkohol- och drogmissbruk

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Per Dewill; Emma Sandblom; [2018]
  Nyckelord :Grounded Theory; Alcoholics Anonymous; Function;

  Sammanfattning : This candidate's essay initially describes addiction problems in Sweden. The Swedish National Board of Health and Welfare proposes methods to handle the problem. Standalone self-help groups such as Anonymous Alcoholics and Narcotics Anonymous (u.å. LÄS MER

 4. 24. En (s)könsmässig bedömning? - En analys av rekvisitet något annat socialt nedbrytande beteende i 3 § LVU i förhållande till kön

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Härdig; [2018]
  Nyckelord :Socialrätt; LVU; 3 § LVU; något annat socialt nedbrytande beteende; kön; rättssäkerhet; förutsebarhet; likabehandling; Law and Political Science;

  Sammanfattning : De senaste åren har antalet barn som tvångsomhändertas med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, ökat kraftigt, och det finns ingen tydlig förklaring till varför denna ökning har skett. Tvångsomhändertaganden med stöd av LVU kan bl.a. LÄS MER

 5. 25. Så bryter vi tystnaden! : En intervjustudie om socionomers strategier för förändring av policies, riktlinjer och metoder som motsäger deras yrkesprofessionella värderingar.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sara Thronée; Beata Olsson; [2018]
  Nyckelord :policy practice; social work; organizational professionalism; occupational professionalism; Hirschman; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how social workers in Sweden engage in policy practice to influence policies, guidelines and methods that contradict their professional values. Based on Hirschman’s theory of exit, voice and loyalty, we analyse social workers’ strategies for change. LÄS MER