Sökning: "Social problems and welfare"

Visar resultat 21 - 25 av 836 uppsatser innehållade orden Social problems and welfare.

 1. 21. Prohibition till varje pris? - En analys av den svenska kontrollen av nätdroger

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fanny Björklund; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den svenska narkotikastrafflagen reglerar tillsammans med andra relevanta lagar, exempelvis smugglingslagen, den straffrättsliga kontrollen av narkotika. NSL har sedan införandet 1968 genomgått ändringar, samtliga i straffskärpande riktning. LÄS MER

 2. 22. “Close Enough”: A Cultural Analysis of Plant-Based Meat Consumption in Everyday Food Practices

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Sahra Rosenkvist; [2019]
  Nyckelord :meat; meat substitutes; animal-based meat; plant-based meat; performance; practice; commensality; narrative theory; semiotics; memory; food memory; ritual; myth; embodied memory; mocked meat; meat analogs; plant-based eating; MACA; food; food studies; cultural analysis; cultural habits; Law and Political Science; Earth and Environmental Sciences; Agriculture and Food Sciences; Business and Economics; Social Sciences; Philosophy and Religion; Cultural Sciences; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Et binlerce yıl insanoğlunun ortak gıdalarından biri ve günlük yemek uygulamalarıyla ilgili olarak farklı kültürlerde gıda hafızasının önemli bir parçası olmuştur. Günümüzde hayvan bazlı etin (ABM) ikamesi olan bitki bazlı et (PBM), çevre sorunları, hayvan refahı ve insan sağlığı gibi çeşitli motivasyonlarla Kuzey Avrupa'da yaşayan tüketiciler arasında popüler ve yaygın hale gelmiştir. LÄS MER

 3. 23. Den juridiska paradoxen : Vilka faktorer är avgörande vid hedersrelaterade LVU-omhändertaganden?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Anna Ahlström; [2019]
  Nyckelord :Honour-related violence and oppression; Swedish administrative court; social service; child welfare investigations; Social Sciences;

  Sammanfattning : The legal paradox. Which factors are decisive in honour-related cases for compulsory care of young persons? Previous studies have shown that honour-related violence and oppression has grown to become a major problem in Sweden. The municipal social service is obliged to help and support all people who become victims of violence. LÄS MER

 4. 24. Instrumentell paradox i kyrklig praktik : stödets logik och dramaturgi

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Elinn Leo Sandberg; [2019]
  Nyckelord :poverty; service user: experience; instrumental paradox; civil society; church; deaconry; Philosophy and Religion; Social Sciences;

  Sammanfattning : Instrumental paradox in church practice - the logic and dramaturgy of the support Despite recent changes in the Swedish welfare system with devaluation of income from Social Services and an invitation from government to civil society to carry out welfare tasks little research has been conducted on service users’ experience of support from civil society. The purpose of this study, was to investigate why poor service users seek economic and material support from the Church of Sweden. LÄS MER

 5. 25. Bidrar lönesystemet till att socialsekreterare vill säga upp sig? En kvantitativ studie om socialsekreterares upplevelser av rättvisa i lönesättningsprocessen och hur de hänger ihop med avsikt att byta arbete.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sofia Karlberg; [2019]
  Nyckelord :justice; intention to leave; turnover; individualized pay; social workers; Social Sciences;

  Sammanfattning : High staff turnover and difficulties in recruiting and retaining experienced social workers is an ongoing dilemma in the social service child welfare. The unions request the social service offices to review the pay system and consider what social workers with long experience should reasonably earn, since the difference between the lowest and highest salaries today is small. LÄS MER