Sökning: "Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; malmö"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; malmö.

 1. 1. Organisationen, ledaren, individen: vem ansvarar för hälsan? En kvalitativ studie om det hälsofrämjande och ohälsoförebyggande personalarbetet i Malmö stads stadsdelar.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Lisa Gärdsell; Jenny Jögi; [2008]
  Nyckelord :health; healthy work; health promotion; leadership; absence due to illness; Social sciences; Samhällsvetenskaper; Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine health promotion and ill-health prevention in the workplaces of the City District Committees in the City of Malmö. More specifically, we wanted to find what types of health problems there were and what kinds of strategies were applied to prevent them. LÄS MER

 2. 2. Stolthet och fördomar: upplevelser av hur det är att vara ung i Herrgården

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Emma Grönwall; Annie Persson; [2008]
  Nyckelord :Adolescents; Ethnicity; Rosengård; Media; Identity; Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this essay was to investigate the experience of being young and living in Herrgården in Rosengård, Malmö, from the aspects of six adolescents, two police officers, one social worker and one youth leader; and also what the cause is according to them, of disturbances arousing like those in the spring of 2007. At this moment there were antagonisms between adolescents and policemen. LÄS MER

 3. 3. "Så länge man kan motivera ett beslut": en vinjettstudie av variation i bedömning om ekonomiskt bistånd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Erica Johansson; Hanna Salomonsson; [2008]
  Nyckelord :handlingsutrymme; discretion; ekonomiskt bistånd; economic aid; gräsrotsbyråkrati; street-level bureaucracy; socialt arbete; social work; vinjettstudie; vignette study; Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine divergences in assessments of social assistance in one big and one small social welfare office in the municipalities of Malmö. To examine this we used a qualitative method. We held interviews with social workers and their superiors. LÄS MER

 4. 4. Familjevård, Kultur och Etnicitet: rekryteringsprocessen ur ett kulturellt och etniskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Titti Lundberg; Nicolette Sandgren; [2007]
  Nyckelord :foster care; culture; ethnicity; immigrants; Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Children are said to be the future of our society. Hence, how we take care of our children is a cause of concern. This is evident in much of the social work that is carried out in Sweden. LÄS MER

 5. 5. "Jag skulle vara där en natt och så blev det 14 år" - en kvalitativ studie om hur socialsekreterare förhåller sig till sammanbrott i dygnsvården av unga

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Julius Eliasson; [2007]
  Nyckelord :breakdown; transfers; change conditions; children; adolescents; social service; Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Swedish and international research indicate that many measures made by social services, concerning children and adolescents who are taken from their homes to an institution, are interrupted prematurely for different reasons. The word "breakdown" is used when a measure granted by the social service is broken before the projected time has passed. LÄS MER