Sökning: "Undersköterska stress"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Undersköterska stress.

 1. 1. Undersköterskan inom sjukvården - glad, empatisk och stressad : En kvalitativ studie om undersköterskans livsvärld

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Heidi Mertala; [2022]
  Nyckelord :Assistant nurse; organizational and social work environment; healthcare; hospital; Undersköterska; organisatorisk och social arbetsmiljö; sjukvård; sjukhus;

  Sammanfattning : Studien behandlar upplevelser och erfarenheter av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön för undersköterskor arbetandes på sjukhus, samt hur undersköterskorna erfar interaktionen med patienter, anhöriga och andra yrkeskategorier. Detta ställts i kontrast till hur undersköterskeyrket presenteras utåt, via bilder och utbildning. LÄS MER

 2. 2. Teamarbete på BB : En intervjustudie av barnmorskors och undersköterskors upplevelser

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Joanna Nilsson; Rebecca Udén; [2021]
  Nyckelord :teamwork; experience; midwife; assistant nurse; postnatal care; teamarbete; upplevelse; barnmorska; undersköterska; eftervård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Teamarbete anses nödvändigt i hälso- och sjukvården. Barnmorskan och undersköterskan ska kunna samarbeta i team tillsammans med andra barnmorskor, undersköterskor samt med andra professioner. Syfte: Syftet med studien var att beskriva barnmorskors och undersköterskors upplevelser av teamarbete på ett BB. LÄS MER

 3. 3. Hur många händer kan en undersköterska ha? - En studie om undersköterskors arbetsvillkor och arbetsmiljö inom hemtjänsten under Coronapandemin

  Master-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Christian Lindell; [2021]
  Nyckelord :Coronaviruspandemic; home care service; care-work; social reproduction; recognition; redistribution; gender justice; stress of conscience; coronapandemin hemtjänsten omsorgsarbete; social reproduktion; erkännande; omfördelning; genusrättvisa; samvetsstress; Social Sciences;

  Sammanfattning : This master´s thesis examines the working conditions and working environment of assistant nurses within the home care service of the elderly during and before the Coronavirus pandemic in Sweden. Before the pandemic studies showed that care work performed by assistant nurses lack recognition of how hard and heavy their work is and at the same time that their wages are low in relation to other occupational categories. LÄS MER

 4. 4. Strategier för en hälsofrämjande arbetsmiljö : Utifrån undersköterskans perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Mirella Lind; [2021]
  Nyckelord :undersköterska; hälsofrämjande; arbetsmiljö; hälso- och sjukvård; vård- och omsorg;

  Sammanfattning : Att arbeta som undersköterska är fysisk, psykiskt och socialt krävande. Du behöver besitta stor kunskap om det arbete och om de brukare och patienter du dagligen tar hand om. Det är känt att undersköterskornas arbetsmiljö är allt annat än hälsofrämjande. LÄS MER

 5. 5. Barnmorskors och undersköterskors upplevda arbetssituation i samband med barnafödsel : Fokusgruppsintervjuer

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Elinor Segerberg; Veronica Svensson; [2020]
  Nyckelord :Midwife; auxiliary nurse; experience; work situation; Barnmorska; undersköterska; upplevelse; arbetssituation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnafödsel är en naturlig livshändelse som symboliserar en viktig del i livet för många kvinnor. Förlossningsupplevelsen är för många föräldrar en stor upplevelse som kvarstår under lång tid. LÄS MER